Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kunnan tilintarkastus

Kunnan tilintarkastajat arvioivat vuosittain, ovatko lautakunnat ja hallitukset ohjanneet ja valvoneet riittävästi kunnan toimintojen taloutta, tuloksia ja laatua.

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan varojen käytöstä oikealla tavalla. Kunnanvaltuusto on saanut tehtäväkseen kuntalaisilta johtaa kunnan toimintaa. Kunnanhallituksen, kulttuuri- ja koulutuslautakuntaan ja muihin kunnan lautakuntiin kuuluvien poliitikkojen tulee pannaan toimeen ja toteuttaa kunnanvaltuuston tekemät päätökset. Valtuuston tulee sen jälkeen tarkastaa, että toimintoja hoidetaan oikealla tavalla ja päätettyjen taloudellisten edellytysten mukaisesti.

 

Tilintarkastajat toimivat kunnanvaltuustolta saamassaan tehtävässä
Kunnallinen tilintarkastus on yksi työkaluista, joita valtuustolla on käytössään tarkastustehtävänsä suorittamiseksi. Kunnan tilintarkastaja on muiden poliitikkojen tapaan valtuuston valitsema luottamushenkilö. Kunnan tilintarkastajat tarkastavat vuosittain kunnan toiminnan, ja heidän tulee arvioida, ohjaavatko ja valvovatko lautakunnan ja hallitukset riittävästi  toiminnan taloutta, tuloksia ja laatua. Vaikka tilitarkastajat usein toimivat ja esiintyvät ryhmänä, kukin heistä toimii kuitenkin itsenäisesti. Kukin heistä on myös oma viranomaisensa. Tarkastustyössä käytetään kuitenkin apuna myös asiantuntevaa tilintarkastusavustajaa PWC:stä.

 

Tilintarkastajat suorittavat vuosittain kaikkien lautakuntien ja kunnanhallituksen työn yleistarkastuksen sekä joitakin perinpohjaisempia tarkastuksia valituissa toiminnoissa. Sen lisäksi tilintarkastajat tarkastavat kunnan taloudellisen selonteon, mukaan lukien kunnan vuosi- ja osavuosikertomuksen, luotettavuuden. Kaikissa tarkastuksissa tilintarkastusavustaja laatii kunnalliselle tilintarkastukselle jätettävän tarkastusraportin. Tämä raportti lähtökohtana tilintarkastajat laativat tarkastuksen tilintarkastuskirjelmän (loppuasiakirjan), joka lähetetään asianomaiselle lautakunnalle/hallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Koska kunnallisen tilintarkastuksen työtavat ovat tulevaisuuteen ja kehitykseen suuntautuneita, on tarkastuksen kohteiden kanssa käytävä dialogi ensiarvoisen tärkeää.

Lopullinen arvio tehdään tilintarkastuskertomuksessa, jossa tilintarkastajat ehdottavat kunnanvaltuustolle joko vastuuvapauden myöntämistä lautakunnille, hallituksille ja yksittäisille jäsenille, tai poikkeustapauksissa sen eväämistä näiltä. Kunnanvaltuusto päättää vastuuvapaudesta muun muassa tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen pohjalta.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Läs om webbplatsen. Läs mer om cookies.