Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Barn i behov av särskilt stöd

Alla barn har rätt att utvecklas efter sin egna förutsättningar. Har ert barn speciella behov, till exempel på grund av funktionsnedsättning, så kontakta oss gärna

När personal inom förskolan eller barnets föräldrar ser att särskild uppmärksamhet behöver riktas mot barnet för att stödja det i utvecklingen, ska en handlingsplan upprättas för detta.
I denna plan framgår barnets styrkor som en grund att bygga på för det stöd barnet behöver för sin utveckling. Planen följs upp kontinuerligt och revideras efter behov. 

Inför placering i barnomsorgen finns det möjlighet för föräldrar att rådgöra med förskolechefen på Barn- och utbildningskontoret.


Skriv ut