Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Hälsoskydd

Hälsoskydd Hälsoskyddsfrågor regleras i Miljöbalken.

Målsättningen med miljönämndens och miljöförvaltningens hälsoskyddsarbete i Övertorneå kommun är att ge kommuninvånarna en tillvaro som inrymmer god hälsa och livsmiljö. Detta görs bland annat genom tillsyn av olika lokaler, anläggningar och verksamheter, men också på andra sätt genom förebyggande arbete.

Vid anmälningar/klagomål fattar miljönämnden beslut om försiktighetsmått/åtgärder i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa.

Anmälan till miljönämnden krävs i vissa fall, till exempel:

  • Hygienisk behandling (hårvård, fotvård, tatuerare, piercare etc). 
  • Lokaler för vård eller undervisning 
  • Fritidsanläggning (campingplats, idrottsanläggning etc).

Anläggningar som kontrolleras särskilt genom tillsyn är bland annat skolor, hygienlokaler, badanläggningar, samlingslokaler, enskilda avloppsanläggningar och innehav av djur i tätorter.

Som boende har man rätt till en sund inomhusmiljö, och en bostad skall, enligt miljöbalken, ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, luftföroreningar och liknande störning.

En bostad skall ha tillfredställande luftväxling, ge möjlighet till god personlig hygien, ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet.

Vid tillsyn av inomhuslokaler kontrolleras bland annat mögel, temperatur, ventilation, buller, luftfuktighet, radon och städrutiner.


Skriv ut