Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Egenkontroll

Alla livsmedelsföretag skal ha ett system för egenkontroll. Du som har ett livsmedelsföretag skal följa ett antal grundläggande rutiner, så kallade god hygienpraxis (GHP).

Det kan röra sig om, till exempel

  • rutin för utbildning av personal i livsmedelshygien
  • rutin för personalhygien
  • rutin för rengöring
  • rutin för vatten
  • rutin för skadedjurbekämpning
  • rutin för temperaturkontroller
  • rutin för Underhåll av lokal, inredning, utrustning
  • rutin för mottagningskontroller
  • rutin för märkning och spårbarhet

Det är du själv som livsmedelsföretagare som skal bearbeta och följa ett system för egenkontroll som bygger på principerna för HACCP.

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen.
Farorna är ett hot mot livsmedelssäkerheten.


Skriv ut