Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Värmepumpar

Uttag av värme eller kyla kan göras ur luft, mark eller vatten. Innan du installerar bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Fastighetsägare ansvarar för att anmälan kommer in, men installatören kan oftast hjälpa till med teknisk information. Normal handläggningstid är 2-4 veckor. En fast avgift på
2028 kronor tas ut för handläggningen. Skicka in anmälan i god tid.

Policy

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har antagit en policy för bedömning av värmepumpsinstallationer. Kraven på försiktighet beror bland annat på var fastigheten ligger och hur långt det är till brunnar och vattentäkter. Inom vissa områden tillåts inga värmepumpsinstallationer med värmeuttag ur mark.


Skriv ut