Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Återvinningsstation barn

Renhållning och återvinning

Kommunen ansvarar för insamling av allt hushållsavfall i Övertorneå kommun, slamtömning av enskilda avlopp samt driften av Orjasjärvi återvinningscentral.

Renhållnings- och avfallsverksamheten är finansierad via taxor och avgifter som fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar även beslut om den kommunala Renhållningsordningen, som har mer detaljerade regler för renhållningen i vår kommun.

Vår verksamhetsidé
Att tillhandahålla funktionella och kostnadseffektiva verksamheter avseende renhållning (sopor, avfall och slam).

 Orjasjärvi återvinningscentral
På Orjasjärvi återvinningscentral lämnar du det avfall som inte är brännbart eller komposterbart avfall.


Skriv ut