Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Insamling av grovsopor

Insamling av grovsopor under 2018

Insamling av grovavfall från hushållen vecka 20 och 21

Insamlingen av grovavfall sker parallellt med ordinarie soptur och enligt ordinarie turlista. Hämtningen är kostnadsfri för kommunens renhållningsabonnenter. Kommunen delar inte längre ut några säckar för detta ändamål.

Observera att hämtning sker endast vid ett tillfälle, under ordinarie hämtningsdag vecka 20 och 21.

Grovavfall
Till grovavfall räknas den skrymmande delen av hushållsavfallet som inte får plats i ditt ordinarie sopkärl. Det kan vara kasserade möbler, cyklar, barnvagnar, skidor med mera.

Grovavfall som hämtas vid fastighet skall alltid placeras i direkt anslutning till hämtfordonets angöringsplats för att minimera gångavstånd och underlätta maskinell hantering och lastning.

Grovavfall som lämnas skall vara packade i separata kollin, vilka får väga max 15 kg för att minska risken för arbetsskador. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1998:1 bör avfall som skall lyftas för hand (säckar, grovavfall, elavfall) aldrig väga mer 15 kg för att undvika olaglig arbetsmiljö för renhållningspersonalen.

Grovavfallet skall sorteras i separata och väl märkta kollin för:
Brännbart grovavfall - brännbart avfall som är för stort för att läggas i tunnan
Metallskrot
Elektronik
Icke brännbart eller komposterbart
-exempelvis säkringar, porslin, keramik med mera
Vitvaror
Inert avfall
- exempelvis tegel, betong, kakel med mera

Farligt avfall
Kommunen hämtar inte farligt avfall vid insamlingen.
Det skall istället lämnas till Orjasjärvi ÅVC. Farligt avfall kallas den typ av avfall som kan vara skadligt för miljön eller hälsan om det inte tas om hand på rätt sätt. Till farligt avfall räknas kemikalier, färg- och lackavfall, bilbatterier med mera.

Observera att osorterat, ej packat eller uppmärkt avfall tas inte med.

Grovavfall skall vid hämtningen vara ordentligt förpackat och välmärkt med både namn och avfallsgrupp. Avfallet placeras i anslutning till dina sopkärl under de aktuella hämtningsveckorna.

 

Har du frågor, ring Marianne på tfn 0927-720 31.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Läs om webbplatsen. Läs mer om cookies.