Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vi hanterar alla frågor som berör förskola, grundskola, gymnasium, särskola eller vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsförvaltningen bereder nämndens ärenden, tar fram beslutsunderlag och ansvarar för nämndssekretariat, diarium och arkiv för barn- och utbildningsnämnden. Kontoret ger även service för allmänheten och förtroendevalda samt verkställer beslut som fattats av nämnden. Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp består av barn- och utbildningschef, förskolechef, rektorer och utvecklare.

Läs mer under rubriken Barn och utbildning.


Skriv ut