Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Tekniska enheten

Välkommen till Tekniska enheten!

Tekniska enheten ansvarar för förvaltning av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar, gator/vägar, parker/grönområden, renhållningsfrågor, central kostservice, lokalvård, administrativ ledning i miljö- och byggfrågor samt investeringsverksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår ärendeberedning, verkställighet och service för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Tekniska enheten handlägger också vissa statliga och kommunala bidrag till enskilda.

Vår verksamhetsidé
Att tillhandahålla teknisk försörjning till de som bor eller vistas i kommunen till en lägre kostnad än för andra alternativ med likvärdig kvalitet. Verksamheten skall präglas av en ekologisk grundsyn.


Skriv ut