Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Uppsägning genom överenskommelse/avtal

Det finns tillfällen då en medarbetare och arbetsgivaren kommer överens om att avsluta en anställning via en överenskommelse/avtal. Skälen till det kan variera men parterna förfogar och avtalar då själva vad som ska gälla avseende uppsägningstid, arbetsbefrielse, ekonomiska förutsättningar med mera.

Det viktiga är att en sådan överenskommelse/avtal alltid måste grunda sig på frivillighet. Ingen part får genom exempelvis hot försöka få ett sådant avtal till stånd.


Skriv ut