Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Lön enligt kollektivavtal

Kollektivavtalet som arbetsgivaren tecknar med de fackliga organisationerna innebär i lönehänseende att årlig översyn av företagets löner, så kallad lönerevision, sker i enlighet med kollektivavtalet.

Löneavtalet innebär bland annat att du är garanterad en viss minimilön samt övriga avtalade förmåner till vissa belopp. För att läsa mer om dina rättigheter gällande lön se avsnittet Fackligt arbete, arbetsrätt och kollektivavtal.


Skriv ut