Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Parkering

Kommunen har parkeringsplatser som är avsedda för våra medarbetare i första hand. De parkeringar som är märkta med "Besöksparkering" får däremot inte användas av kommunens personal.

Om du är intresserad av en parkeringsplats anmäler du detta till Tekniska enheten.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut Kf § 42 2011-05-09, gäller taxa fr.o.m. 2011-07-01 för parkeringsplats med tillgång till motorvärmaruttag med tid- och temperaturstyrning.

Taxan är 1 000 kr per år och parkeringsplats. Avgiften faktureras i augusti varje år och gäller för perioden augusti t.o.m. juli påföljande år.

Avtal om bilplats skrivs ut av Tekniska enheten och skall undertecknas av den som nyttjar platsen.

Kommunens garage ska inte nyttjas i privat syfte. Utgå ifrån att lokalerna alltid disponeras av den som hyrt lokalen, d.v.s. aktuell förvaltning, ej enskild privatperson.


Skriv ut