Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Stöd- och omsorgsförvaltningen

Välkommen till Stöd- och omsorgsförvaltningen!

Stöd- och omsorgsförvaltningen i Övertorneå kommun handlägger ärenden som gäller ekonomisk hjälp, råd och stöd, vård och behandling av barn och ungdomar, vård och behandling av alkohol- eller narkotikamissbrukare, handläggning av familjerättsliga frågor samt familjerådgivning.

Enheterna för äldre- och handikappomsorg svarar för omvårdnad och service till människor i alla åldrar i ordinärt och särskilt boende. I äldreboenden har kommunen ansvar även för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. Bland de många serviceformerna finns även dagverksamheter och träffpunkter. Andra viktiga delar i verksamheten är personlig assistans, färdtjänst, avlösarservice och ledsagarservice.

Läs mer på Stöd & omsorg


Skriv ut