Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Nämnder

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, kultur eller miljö.

Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna.

Nämnderna ska ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomföra beslut som fattas av fullmäktige. 

I praktiken är det tjänstemän och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.


Skriv ut