Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) består av nio ledamöter och nio ersättare.

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, träningsskola, gymnasieskola, kommunal vuxenundervisning (Komvux), yrkesvux, kommunal musikskola, uppdragsutbildningar, Högskoleförbundet Östra Norrbotten samt svenska för invandrare.

Förutom barnomsorg och undervisning inom de olika verksamheterna omfattar ansvaret även måltidsverksamhet, elevvård och skolskjutsar. Tillsyn av de fristående förskolorna och pedagogisk omsorg ingår också i ansvarsområdet.

 

Kommunens politiker har e-postadress förnamn.efternamn@overtornea.se (ä/å = a ö=o) 


Skriv ut