Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

Fastställer ramar och anger inriktningen på miljö- och byggnadsförvaltningens verksamhet. I nämnden ingår sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Nämnden har sammanträde cirka sju gånger per år.

Nämndens övergripande mål är "En god byggnadskultur och landskapsmiljö samt en god inom- och utomhusmiljö. Nämnden verkar också för säkerhet i trafiken".

Nämnden vill ge allmänheten information och service samt handlägga ärenden effektivt. Nämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt lagar som reglerar bland annat livsmedelshantering, hälsoskydd, miljöskydd, kemiska produkter och avfallshantering.

Kommunens politiker har e-postadress förnamn.efternamn@overtornea.se (ä/å = a ö=o)


Skriv ut