Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhet ska tillgodose människors behov av trygghet och tillvarata svaga gruppers behov och intressen.

Socialnämndens uppgift enligt 3 kap 1§ SoL (socialtjänstlagen):

  • Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
  • Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen
  • Informera om socialtjänsten i kommunen
  • Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden
  • Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.


Ledamöter i socialnämnden hittar du i fältet till höger

Kommunens politiker har e-postadress förnamn.efternamn@overtornea.se (ä/å = a ö=o)


Skriv ut