Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Handel med grannländer 1 juni

Sverige, Finland och Norge

Konferensen på folketshus i Övertorneå lockade 35 besökare och föreläsare när ämnet gränshandel och dess möjligheter avhandlades på eftermiddagen.  Alla kunde få tolkning vilket var uppskattat och fungerade bra efter lite teknikaliteter i början av tillställningen.  Konferensen öppnades av Stig Kerttu, näringslivschef för Övertorneå Kommun med att hälsa alla välkomna och med att starta dagen med gästerna från Norska Skattekontoret.

Marit Cathrine Rötvold började konferensen med att tala om regelförändringarna som skett 2017 kring norsk momsrapportering samt norsk skattelagstiftning och importregler. Sedan tog Stein Tore Sebulonsen vid för att prata kring regler för registrering av svensk/finsk arbetskraft i Norge. De båda hänvisade till matnyttig information på hemsidorna www.toll.no samt www.skatteetaten.no

Efter de tunga ämnena kring skatteregler och arbetskraftsregler från vårt grannland i väst så passade kaffekoppen med tillhörande kanelbulle perfekt för alla besökare. Det blev även chansen för alla att mingla och ställa frågor kring föreläsarnas ämnen.

Efter pausen var det upphandling i norska byggbranschen som kom på agendan. Detta informerades om av Torbjörn Tuoremaa (projektledare) och Ole Rödum (inköpschef). Man talade om de stora möjligheterna för svenska och finska byggföretag att engagera sig i byggbehoven i Nord-Tromsö kommuner.

 I Nordnorge finns det för få byggföretag för att klara av utmaningarna de står inför och därför ser de mer än gärna att svenska och finska byggare räknar på upphandlingarna som de lägger ut.

Ni hittar upphandlingar på doffin.no samt man lämnar anbud via att registrera sitt företag på KHVlight.com för att kunna hitta upphandlingarna och för att kunna räkna samt lämna anbud.


Torbjörn Tuoremaa och Ole Rödum, byggprojekt i Nord-Troms kommunerna.

 Dagen avslutades med en panel bestående av Marja-Leena Erkheikki (Ylitorneå Kommun),Jussi Korpi (Torneå Kommun), Tommi Slunga (Haparanda Kommun) och Ole Rödum (Nord-Troms kommun) modererad av Stig Kerttu (Övertorneå Kommun) Fördes en diskussion kring hur offentlig upphandling fungerar och sköts i respektive land och kommun samt varför det är så få av ”grannföretagen” räknar på upphandlingar i respektive land.  

Alla tre länderna säger att information kring möjliga upphandlingar för företag att räkna på finns på respektive kommuns hemsida samt att kommunerna även har skiftat till digitaliserade plattformar för att göra upphandlingsprocessen så effektiv och enkel som möjligt för alla inblandade parter. De tre länderna menade också att deras upphandlingar i många fall saknade helt företag från grannländerna som har räknat på uppdragen vilket de såg allvarligt på.

Panelen var samstämmig kring att språket mest troligt utgjorde den största anledningen till att så få företag från grannländerna räknar på upphandlingar. Sedan lyfte de även att branschregler troligen utgjorde en anledning till att företagen drog sig för att räkna på arbeten. Sedan lyfte de att kommunerna själva också kunde bli bättre på att göra det lättare för företagen att hitta de olika upphandlingarna, att lägga de digitala plattformarna mer synliga på respektive hemsida.

De Svenska och Norska kommunerna använder upphandlingsplattformen Mercell medan de Finländska kommunerna använder plattformen Hilma.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Läs om webbplatsen. Läs mer om cookies.