Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Övertorneå klättrar i svenskt näringsliv

Övertorneå kommun har i sin vision för 2020 att vara en attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med fokus på boende, miljö och näringsliv.

I vårt arbete med ovanstående fokus områden är företagsklimatet av stor vikt.

Ett bra företagsklimat innehåller många faktorer såsom service, samverkan, vettiga regler inom de områden som kommunen har rätt och skyldighet att bestämma, attityder hos oss politiker men även anställda, kommunikationer såsom tele, väg, tåg, flyg men även bostäder, skattenivåer, information och handläggningstider för att nämna ett antal områden.


Allt detta skall fungera i ett samhälle för att vi ska få ett bra klimat att verka i. Detta oberoende om vi är anställda eller driver egen verksamhet. Övertorneå kommun har i Svenskt Näringslivs senaste ranking gått framåt i alla de delfrågor som företagarna fått svara på.

Detta glädjer ju oss som dagligen gör ansträngningar för att vi alla i vårt samhälle skall få ett bra företagsklimat och också få uppleva det goda livet. Det finns naturligtvis alltid en förbättrings potential så även i vårt samhälle. Ett område som vi alla kan bidra till att förbättra är våra attityder till företagande och företagare. Här har förbättringen varit minst.Vår förhoppning är att vi tillsammans på olika sätt skall kunna fortsätta i den positiva utvecklingens inriktning. Vi kommer att fortsätta och utveckla den dialog som startat med alla företagsorganisationer i Näringslivsrådsforumet men även en handfull träffar med vårt näringsliv.

-Den träff som närmast står i tur är 6 oktober på Utbildning Nord, dit alla är välkomna!


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Läs om webbplatsen. Läs mer om cookies.