Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Seminarium Svea Skog 2015-04-23

Skogen - Nyckeln till ett bättre klimat

Skogen är en värdefull resurs som kan minska vår klimatpåverkan.

Torsdag den 23 april 2015 anordnades ett seminarium i Stockholm utav Sveaskog, "Skogen - Nyckeln till ett bättre klimat". Näringslivschef Stig Kerttu samt skogsansvarig Hanna Öhman i projektet "Koldioxidkrediter från skogen" deltog.

På konferensen belystes potentialen i den svenska skogen samt vad resurserna från skogen kan användas till. Kan skogen rädda klimatet och vad gör industrin i dagsläget?

På plats fanns deltagare från ett flertal olika företag och organisationer. Föredragshållarna kom från Tetra Pack, Borealis, Svensk Fjärrvärme, Preem och Folkhem. Göran Persson, ordförande i Sveaskog höll i inledningstalet.

Göran Persson ordförande i Sveaskog höll i inledningstalet under konferensen. Görans syn på skogen är att den ska brukas, binda koldioxid och lagra koldioxid, visionen är en stad som är helt byggd i trä, en stad dit andra kan resa för att inspireras. En stad som är mänsklig och vacker. Ett hållbart samhälle producerat av skogsråvara, där det sker en omställning från det fossila till det förnybara, den gröna oljereserven. Skogsråvaran kräver att det bor folk i hela Sverige om hela Sverige ska leva. Sågverken och gruvorna ligger inte i de större städerna.

Göran Persson, ordförande i Sveaskog, höll inledningsanförandet.

Representanterna från olika bolag i Sverige lyfte fram sitt eget behov och framtidens behov av skogsråvaran, samt hur man inom företagen arbetar för att vidareförädla sina produkter på ett klimatsmart sätt. Lena Dahl från Tetra Pack talade om bolagets nära koppling till den svenska skogen som bidrar med hög kvalitet vid framställning av FSC-certifierad kartong till Tetra Packs produkter, samt hur företaget arbetar för att fortsätta utveckla produkter som är klimatsmarta och minska användandet av fossil plast.

Petter Holland från Preem talade om Evolution Diesel som lanserades våren 2011. Om Sverige ska kunna nå målet med en fossilt oberoende fordonsflotta 2030 kommer skogen att få en nyckelroll. Evolution diesel är en restprodukt från skogsindustrin. På fabriken SunPine i Piteå upparbetas talloljan till råtalldiesel. Evolution diesel består av 32 procent förnybar råvara. Tankar du bilen med denna diesel minskar du koldioxidutsläppen upp till 30 %.

På plats var även Arne Olsson, VD på Folkhem. Folkhems vision är att man ska bli världens ledande företag i träbyggande. Trä är det bästa byggnadsmaterialet, så varför byggs inte fler hus i trä? Med dagens tillväxt i Sveriges skogar tar det bara en minut att odla ett åttavåningshus. Folkhem bygger främst i Stockholmsregionen och man har lagt ett förslag på 6000 nya bostäder i trä för stadens politiker och tjänstemän. Förslaget skulle innebära en minskning av 600 000 ton koldioxidutsläpp i Stockholm. 


Arne Olsson, vd Folkhem, talade om de många fördelarna med att bygga hus i trä.

Mer information om konferensen kan du läsa via länk till höger, under Relaterad information.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Läs om webbplatsen. Läs mer om cookies.