Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Eldningsförbud i Norrbottens län

Det råder eldningsförbud i Norrbottens län. There is a general fire ban troughoutNorrbotten County.Palokielto koko Norrbottenin läänissä.

Det torra och varma vädret gör att det blir extremt torrt i skog och mark. Därför har Länsstyrelsen i Norrbotten i samråd med de kommunala räddningstjänsterna tagit beslut om eldningsförbud i länet från och med 16 juli klockan 16.00 och tillsvidare, dock längst till och med 16 augusti.

Behov av eldningsförbud utvärderas löpande utifrån SMHI:s brandriskprognos.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld såväl i skog, mark som på villatomter fram till dess att förbudet är upphävt. Grillning med grillkol och briketter är dock tillåten i "för ändamålet framtagna grillar" och särskilt iordningställda grillplatser i sten, betong eller liknande under förutsättning att försiktighet iakttas. Engångsgrillar är inte en säker grillplats och ska därför inte användas.

När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att elda på platser utformade så att elden inte kan sprida sig. Detta gäller alla typer av eldhärdar (grillar, eldstäder, campingkök eller motsvarande), dessa ska vara placerade på ett eldsäkert underlag (sten, sandmark eller liknande).

Var även försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Länsstyrelsen följer SMHI:s brandriskprognoser och samverkar kontinuerligt med berörda kommuner.

Vänd dig till den kommun där du bor eller befinner dig för aktuell information.

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att inte röka i skog och mark

  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Det här kan du göra om du upptäcker en brand
1. Varna andra som kan hotas av branden.
2. Flytta dig till en säker plats.
3. Larma genom att ringa 112.
4. Släck om du kan.

Avotulen teko kielto Norrbottenin lääniin
Lääninhallitus on päättänyt, että 16. heinäkuuta klo 16.00 lähtien on avotulen teko kielletty koko Norrbottenin läänin alueella. Tulentekokielto koskee kaikkea avotulta ulkona poikkeuksena etukäteen valmisteltuja grillipaikkoja tai ulkogrillejä puutarhassa. 

Kuiva ja lämmin sää aiheuttaa sen, että metsässä ja maastossa on nyt rutikuivaa. Siksi Norrbottenin Lääninhallitus yhdessä kunnallisten pelastuslaitosten kanssa on ottanut päätöksen avotulen teko kiellosta koko läänissä 16 heinäkuuta klo 16.00 lähtien ja on voimassa enintään 16. elokuuta asti ellei sitä pureta aikaisemmin. 

Kiellon tarvetta arvioidaan jatkuvasti SMHI:n paloriskiarvion mukaan. 

Avotulenteko kielto
Kielto koskee nuotioita ja muuta vastaavaa tulen käyttöä metsässä, maastossa sekä tonteilla siihen asti kunnes kielto on purettu. Grillaus  grillihiilillä ja briketeillä on sallittu siihen tarkoitukseen valmistetuilla grilleillä sekä kivestä, betonista tai vastaavista aineksesta valmistetuista tulisijoista kunhan varovaisuutta noudatetaan. Kertakäyttögrillit eivät ole turvallinen grillauspaikka eikä niitä sen vuoksi saa käyttää. 

Kun avotulen teko kielto on voimassa on tulen teko sallittua ainoastaan paikoissa joista tulen ei ole mahdollista päästä irti. Tämä koskee kaikenlaisia tulisijoja (grillit, retkikeittiöt ja vastaavat) jotka on oltava asetettuna tulenkestävälle alustalle (kivi, hiekkamaa tai vastaava).

Varovaisuutta on noudatettava myös tupakan tumppien sekä työkalujen kanssa joista jotka voivat aiheuttaa kipinöintiä. 

Lääninhallitus seuraa ilmatieteenlaitoksen paloriskiarvioita ja tekee yhteistyötä kuntien kanssa. 

Avotulen teko kiellon aikana
-Ei saa tupakoida metsissä ja maastossa

-Ei saa työskennellä metsissä ja maastossa koneiden kanssa jotka voivat aiheuttaa kipinöitä tai kuumakäyntiä (moottorisahoja, ruohonleikkureita, maanmuokkauskoneita jne). 

Tämän voit tehdä kun huomaat palon
1. Varoita muita joita palo uhkaa.
2. Siirry turvalliseen paikkaan.
3. Hälytä soittamalla 112.
4. Sammuta palo jos voit. 

Avotulen teko kielto koko läänissä 16 heinäkuuta klo 16.00 lähtien ja on voimassa enintään 16. elokuuta asti ellei sitä pureta aikaisemmin. Tietoa kiellon purkamisesta julkistetaan Lääninhallituksen sivustolla.

Kiellon tarvetta arvioidaan jatkuvasti SMHI:n paloriskiarvion mukaan.

Käänny sen kunnan puoleen jossa asut tai oleskelet saadaksesi ajankohtaista tietoa.

Vieraile Lääninhallituksen sivustolla saadaksesi lisätietoa.


Skriv ut

Nyhetsarkiv