Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

Legitimerad personal hälso och sjukvårdspersonal

Inom kommunal verksamhet finns sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeuter samlade. Dessa yrkesgrupper är verksamma på särskilda boende och i hemsjukvården.

Arbetsterapeut och sjukgymnast har en specifik kompetens inom rehabiliteringsområdet. De bedömer, planerar och genomför funktionsbevarande och funktionshöjande insatser. Föreskriver samt provar ut tekniska hjälpmedel samt handleder, instruerar och utbildar personal. De utför också arbetsförmågebedömingar samt anpassningar i miljön.

Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska omvårdnaden, bedömer behov av och utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Även i sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att handleda, instruera och utbilda annan personal.  

Abetsterapeut och sjukgymnast finns tillgängliga måndag-fredag klockan 07.00-16.00.

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.


Skriv ut