Orjasjärvi Återvinningscentral 2023

Med objektet och uppdraget avses att bygga om en befintlig återvinningscentral (avfallsanläggning) på fastigheten Orjasjärvi 28:5 i Övertorneå kommun.

Ny containerramp med skyddsräcken för 7 st containers, rangeringsyta, skärmvägg, tillfartsvägar mm skall anläggas.

Även prissättning av 3 stycken optioner

Sista dag att lämna anbud 2023-03-15.

För mer utförlig information, se upphandlingsdokument som finns hos Tendsign.

Använd följande länk för att hitta våra upphandlingar.
https://www.opic.com/upphandlingar/sverige/?q=%c3%96vertorne%c3%a5&a=false

För att kunna hämta underlaget måste du registrera dig på tendsign.com, om du inte redan gjort det. Registreringen är kostnadsfri.
https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign-lamna-anbud

Vi rekommenderar att du registrerar konto i god tid innan anbudstiden löper ut.

Välkommen med ditt anbud!

Sidan publicerades första gången: 2023-01-27

Sidan uppdaterades senast: 2023-01-29

Aktuella upphandlingar