Socialnämnden 18 januari

Socialnämnden kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden:
Tid: onsdag 18 januari 2023. kl 09:00
Plats: Förvaltningsbyggnaden

Läs dagordningen som pdf här: socialnamnden-18-januari-2023

Sidan publicerades första gången: 2023-01-28

Sidan uppdaterades senast: 2023-01-28

Aktuella kallelser