Upphandling av måltidsleveranser till Älvstranden i Pello

Övertorneå kommun söker en leverantör av måltider till Älvstranden. Upphandlingen avser måltidsleveranser till Älvstrandens särskilda boende och förskoleverksamhet. Anbudet ska vara kommunen tillhanda senast 2023-07-26.   För att ta del av