Barn & Utbildning

Övertorneå kommuns skolor är enligt undersökningar bland de bästa i landet och vi erbjuder utbildning av högsta kvalité – från förskola till vuxenutbildning.

Det livslånga lärandet är viktigt i dagens samhälle där utvecklingen går snabbt framåt. Utbildningsmöjligheterna är mycket goda i Övertorneå kommun och vi ligger långt framme när det gäller pedagogik, teknisk utrustning och läromedel.

E-tjänster

Ansök om plats i förskola
Ansök om plats på fritidshem
Lämna inkomstuppgifter för beräkning av barnomsorgsavgift
Byte av kontraktstid förskoleplats – Heltid/Deltid
Ansök om byte av skola
Ansök om skolskjuts
Ansök om specialkost
Ansök till Kulturskolan
Begär ut betygskopia
Ansök om inackorderingstillägg
Klagomålsformulär skola/förskola förskola

Våra skolor

Gränsälvsgymnasiet

Vill du gå på ett av Sveriges främsta och modernaste gymnasium? Gränsälvsgymnasiet söker företagsamma elever som vill bli framtidens innovatörer, kreatörer och entreprenörer. Välkommen till oss!

Gränsälvsgymnasiet startade läsåret 1996/1997. 1997 flyttade verksamheten till nybyggda lokaler vilka finns i samma byggnad som kommunens bibliotek. En målsättning är att ungdomar och vuxna ska kunna studera på gymnasienivå utan att behöva flytta från kommunen.

För att kunna skapa en trygg miljö för elever och pedagoger präglas skolans miljö av läroplanernas grundläggande etiska och moraliska värderingar. Värdegrunden är det etiska förhållningssättet som ska prägla verksamheten. Vi arbetar för att öka elevens självkänsla, framtidstro, trygghet, delaktighet och gemenskap, samt att kunna ta ansvar för sig själv och andra och ha ett reellt inflytande över sin skolsituation. Skolan har en egen likabehandlingsplan, som anger riktningen för skolans förebyggande arbete när det gäller kränkningar och mobbning.

Du som tänker börja gymnasiet till hösten och vill veta mer om de olika gymnasieprogrammen är välkommen att kontakta oss.

Många program

Vi erbjuder hela 11 sökbara program och hoppas att du ska finna ett som passar dig! Om du går in under rubriken mer information här till höger och klickar på Program, hittar du alla program som finns på Gränsälvsgymnasiet, samt mer info om dessa program.

Gränsälvsgymnasiet och Utbildning Nord har ett unikt samarbete som gör att vi kan erbjuda yrkesprogram av mycket hög kvalité.

Vi erbjuder våra elever på Gränsälvsgymnasiet gratis körkortsutbildning, vilket innebär 10 gratis körlektioner, teoriböcker och inloggning till att göra teorifrågor på Internet.

Vi har dessutom ett framgångsrikt arbete med Ungt Företagande. 2013 vann en av våra elever individuellt SM-guld och 2011, 2012 och 2016 blev vi Årets UF-kommun i Norrbotten.

Läs mer www.gransalvsgymnasiet.se

Svanstein skola diamanten

Skolan ligger naturskönt vid Torne älv i Svanstein

Skolan är en F-9 skola som drivs i B-form och har cirka 90 elever. Vi har trivsamma lokaler och atmosfären i skolan är lugn och präglas av harmoni och trygghet. Matsal och kök finns i en byggnad på samma gård och maten tillagas här. Idrottsplats finns i närheten och det finns stora möjligheter till fina naturstudier. 

Vår skola har genom åren haft goda studieresultat. Alla elever på skolan har tillgång till iPad eller bärbar dator. Förskoleklassen- årskurs 4 har var sin iPad och årskurs 5 – 9 disponerar en egen bärbar dator. I klassrummen har vi tillgång till Smartboard eller Smart-TV.

Vårt fritidshem Pärlan, finns i en egen byggnad i nära anslutning till skolan. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn som ska komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.

Telefonnummer
Matsal 0927 20104, 073 049 68 34Åk F Elin,  070 628 03 35 Åk 1 Åsa, 070 628 04 30Åk 2-3 Agneta,  070 628 08 16Åk 4-5 Martin, 073 047 15 65Åk 6 Malin, 073 059 25 41Åk 7-8 Theresa, 076 839 92 98
Åk 9 Fanny, 073 057 31 39

Svarträvens skola

I vår skola har vi cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Skolverksamheten finns i  tre olika byggnader. Förskoleklass till åk 3 och särskolan, åk 4-6 och åk 7-9. I delen av lågstadiebyggnaden som heter Solen hittar ni även Svarträvens fritidshem.

Värdegrundsarbetet är en viktig del i vår verksamhet och pedagoger och elevvårdsteam arbetar tillsammans för att utveckla och stärka det.

Välkommen till oss!

Förskoleklassen på Svarträvens skola

Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande och ska ligga till grund för fortsatt skolgång.

Förberedande läs-, skriv- och matematikträning i lekform.
Vi sjunger, dansar och uttrycker oss med hjälp av olika material och tekniker. Barnen väljer till stor del aktivitet utifrån utvecklingsnivå och intresse. På eftermiddagen ger vi den fria leken stort utrymme.

Vi har dagligen avstressande aktiviteter som lässtunder och avslappning med massage.
Vi badar och har gymnastik varannan vecka.

Tillsammans med barnen gör vi upp gemensamma ramar för hur vi alla ska beredas möjlighet att trivas och må bra.

Särskola

Särskolan är en egen skolform. Grundsärskolan tar emot elever i åldrarna 7-16 år. För elever med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt likna den utbildning som ges i grundskolan.

Den obligatoriska särskolan är nioårig med möjlighet att gå ett tionde år. .

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. I träningsskolan går de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen.

Efter grundsärskolan har eleverna möjlighet att söka till gymnasiesärskola.

Mottagande i särskola 

Särskilda bestämmelser finns för mottagande i särskola. Om du som vårdnadshavare har frågor kring särskola, kontakta rektor för särskolan eller ditt barns rektor.

Sidan publicerades första gången: 2022-09-29

Sidan uppdaterades senast: 2023-01-30