Barn & Utbildning

Övertorneå kommuns skolor är enligt undersökningar bland de bästa i landet och vi erbjuder utbildning av högsta kvalité – från förskola till vuxenutbildning.

Det livslånga lärandet är viktigt i dagens samhälle där utvecklingen går snabbt framåt. Utbildningsmöjligheterna är mycket goda i Övertorneå kommun och vi ligger långt framme när det gäller pedagogik, teknisk utrustning och läromedel.

Katarina Lindberg Skolchef
070-628 09 50 | katarina.lindberg@overtornea.se

Schoolsoft
Våra skolor
Förskola
Förskoleklass
Barn- och elevhälsa, särskilt stöd
Modersmålsundervisning
Vuxenutbildning – Lärcentra
Kvalitet och utveckling
Matsedlar
Tre elever på Gränsälvsgymnasiet som skrattar

Hilkka Vikström
Rektor Gränsälvsgymnasiet och Vuxenutbildningen
076-1174166
hilkka.vikström@utb.overtornea.se

Birgit Lundkvist
Rektor Svarträvens skola, chef för elevhälsan.
070-628 05 60
birgit.lundkvist@utb.overtornea.se

Birgitta Wallenius
Rektor förskola
070-628 05 39
Birgitta.wallenius@overtornea.se

Sari Angeria Haara
Rektor Svarträvensskola F-3, Kulturskolan
070-601 07 19
sari.angeria.haara@utb.overtornea.se

Ingrid Olofsson Huuva
Rektor Svansteins skola Diamanten
070-628 05 48
Ingrid.olofsson.huuva@utb.overtornea.se

E-tjänster

Ansök om plats på sommarförskola /sommarfritids
Ansök om plats i förskola
Uppsägning av plats i förskola
Ansök om plats på fritidshem
Uppsägning av plats på fritidshem
Lämna inkomstuppgifter för beräkning av barnomsorgsavgift
Byte av kontraktstid förskoleplats – Heltid/Deltid
Ansök om byte av skola
Ansök om skolskjuts
Ansök om specialkost
Ansök till Kulturskolan
Begär ut betygskopia
Ansök om inackorderingstillägg
Klagomålsformulär skola/förskola förskola

Sidan publicerades första gången: 2022-09-29

Sidan uppdaterades senast: 2023-08-08