Bostadsanpassning

Övertorneå samarbetar med Haparanda stad när det gäller handläggningen av ansökan om bostadsanpassning. Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar. Du kan göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen för att genomföra anpassningen.

Om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag tag kontakt med vår handläggare.

Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag kan hämtas under fliken blanketter.

Bifoga intyg
Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeut eller sjukgymnast på kommunen utformar ett sådant intyg. Ring kommunens växel 0927-720 00 för att komma i kontakt med arbetsterapeuten eller sjukgymnasten inom ditt bostadsområde.

Vad ges bostadsanpassningsbidrag till?

Bostadsanpassningsbidraget lämnas för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov.

Exempel på anpassningar

  • Ta bort trösklar
  • Ramp till entrén
  • Bredda dörröppningar
  • Förstärka fast belysning i kök och badrum
  • Portautomatik

Reparation och service

Bidrag kan lämnas för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av specialutrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.
Vid eget utförande får du bidrag för materialkostnad mot uppvisande av kvitton, men inte för eget arbete.

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag om jag flyttat?

Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när du flyttat krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad.
Tänk på att särskilda regler gäller vid flytt och byte av bostad.

Om du har frågor 

Kontakta kommunens handläggare om du funderar på att söka bidrag och undrar vad som gäller för just den anpassningen som du vill söka för.

Sidan publicerades första gången: 2023-02-23

Sidan uppdaterades senast: 2023-02-23