Fritidshus

De fritidshusägare som har renhållningsabonnemang i Övertorneå kommun är med och betalar grundavgift på 751 kr/år med 5 stycken tömningar som ingår i den avgiften.

I denna taxa ingår också rättighet att vid Orjasjärvi Återvinningscentral lämna grovsopor, elektronik, metall och farligt avfall.

De fritidshusägare som valt att ha säckar i stället för avfallstunna kan hämta säckar i kommunhuset, Tingshusvägen 2, växeln eller tekniska enheten måndag-fredag kl 08.00 -15.00.

Orjasjärvi ÅVC byggs om sommaren 2023

Under sommaren 2023 kommer vi att bygga om och anpassa Orjasjärvi ÅVC för en effektivare avfallshantering. Detta kommer att påverka Er som kunder under byggtiden maj tom november 2023.

Öppettiderna som gäller under byggperioden är: Tisdag och Torsdag 10-19 och Fredag 7-15.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Jan Kohkoinen renhållningsansvarig på 070-357 20 28.

Karta över Orjasjärvi Återvinningscentrals ombyggnation sommaren 2023

Tömningsturer

Tömningsturer fr.o.m vecka 1 2023

Udda vecka måndag tisdag onsdag torsdag
Hämtning i:
Brännbart- och
kompostkärl
Hedenäset
Luppio
Armasjärvi
Alkullen
Ruskola
Ekobyn
Pello
Neistenkangas
Valkeakoski
Ylikuittasjärvi
Svanstein
Lampisenpää
Juoksengi
Stiftelsen
M-hemshyreshus
i Övertorneå
Övertorneå
Jämn vecka måndag tisdag onsdag torsdag
Hämtning i:
Brännbart- och
kompostkärl
Puostijärvi
Hirvijärvi
Raitajärvi
Ekfors
V.Armasjärvi
Liehittäjä
Kiilisjärvi
Kukasjärvi
Persomajärvi
Littiäinen
Koutojärvi
Bäckesta
Risudden
Matojärvi
Vuomajärvi
Pallakka
Niskanpää
Vanhaniemi
Korva
Soukolojärvi
Kuivakangas
Poikkijärvi
Haapakylä
Vyöni
samt hyreshus
i Turovaara
Rantajärvi
Mettäjärvi
Aapua
Olkamangi
Penttäjä
Ylinenjärvi
Siekasjärvi
Kannusjärvi
Ruokojärvi
Jomotusjärvi
Kuurajärvi
Jänkisjärvi
Mukkajärvi
Pirttijärvi
Kuusijärvi
Kulmungi
Pyhäjärvi
Turovaara

Att tänka på innan säsongen för slamtömning börjar i mitten av maj månad

  • Markera gärna var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne.
  • Brunnslocken får väga maximalt 15 kilo enligt Arbetsmiljöverkets regler.
  • Lossa på fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
  • Undvik att plantera blommor och buskar runt brunnen.
  • Flytta blomlådor och solur innan tömning.
  • Nedhängande grenar och buskar ska röjas för fri sikt.

Mer information om Vatten- och avlopp, renhållning och slam hittar du på Övertorneå kommuns hemsida, www.overtornea.se/bygga-bo-miljo

Sms-tjänst för driftstörningar

Övertorneå kommun använder en SMS-tjänst vid driftstörningar, till exempel vid akuta vattenläckor, planerat ledningsunderhåll, om sopbilen ändrar turer eller vid kommunens vägunderhåll.

Vill du få avbrottsinformation till ett mobilnummer som inte finns registrerat på ditt fritidshus adress kan du lägga till detta på www.overtornea.se/sms

Sidan publicerades första gången: 2023-05-25

Sidan uppdaterades senast: 2023-05-25