Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Pysäköintiluvat

Kunta voi myöntää pysäköintiluvan liikuntaesteisille.

Liikuntaesteisten pysäköintiluvan myöntämisperusteet

Mitä liikuntaesteisten pysäköintilupa merkitsee?

 • Pysäköintilupa on poikkeus tiellä tapahtuvaa pysäköintiä koskevista paikallisista liikennemääräyksistä. Yksityisteillä paikalliset liikennemääräykset eivät yleensä kiellä pysäköintiä. Pysäköintilupa ei ainoastaan anna oikeutta pysäköidä erityisiin tähän tarkoitukseen varattuihin paikkoihin, vaan se sallii myös normaalia pitemmän pysäköinnin ja pysäköinnin paikkoihin, joissa se on tavallisesti kielletty. Pysäköintilupa merkitsee myös vapautusta pysäköintimaksusta.
 • Nämä edut merkitsevät, että pysäköintilupa on haluttu asiakirja. Jotta niitä, jotka hakevat pysäköintilupaa, kohdeltaisiin tasavertaisesti koko maassa ja jotta varmistettaisiin se, että ne, jotka todella tarvitsevat pysäköintiluvan, myös saavat sen, on tärkeää, että lääkärintodistus  laaditaan voimassa olevien lakien mukaisesti.
 • Pysäköintilupa ei ole mikään sosiaalietuus, vaan poikkeus, jolla on tarkoitus tehdä yhteiskunnasta mahdollisimman esteetön kaikille.

 

Kuka voi saada liikuntaesteisen pysäköintiluvan?

 • Pysäköintilupa voidaan myöntää vaikeasti liikuntaesteiselle, jonka on selvästi vaikeaa kävellä, ts. jolla on vaikeuksia kävellä ajoneuvolle paikasta tai ajoneuvosta paikkaan, joka on kohtuullisella kävelyetäisyydellä tavallisesti sallituista pysäköintipaikoista.
 • Jos liikuntaesteinen ei itse aja ajoneuvoa, pysäköintilupa tulee myöntää vain poikkeustapauksissa, kun hänellä on siihen erityiset syyt.
 • Jos liikuntaesteinen ei itse aja ajoneuvoa, pysäköintilupa tulee myöntää vain erityisistä syistä. Tällainen syy voi esimerkiksi olla, että liikuntaesteinen tarvitsee yleensä kuljettajan apua ajoneuvon ulkopuolella oleskellessaan.

 

Esimerkkejä normaalista käytännöstä:

 • Liikuntaesteen arvioinnin tulee perustua kävelykykyyn. Tietyissä tapauksissa liikuntaeste on seuraus tietystä sairaus- tai pelkotilasta, joka epäsuorasti vaikuttaa kävelykykyyn. Näissä tapauksissa  vaaditaan yleensä todistusta tällaisiin tapauksiin erikoistuneelta lääkäriltä.
 • Pysäköintilupa myönnetään korkeintaan kolmeksi vuodeksi.
 • Pysäköintilupa ei ole tarkoitettu lyhytaikaisesta liikuntaesteestä kärsiville. Pysäköintiongelma pitää tuolloin ratkaista jollakin muulla tavalla.
 • Pelkästään kantamisvaikeudet eivät muodosta perustetta pysäköintiluvalle. Sokealle, jolla ei ole varsinaista liikuntaestettä, ei normaalisti myönnetä pysäköintilupaa. Pelkästään vatsa- ja suolistovaivat, joiden johdosta henkilö voi joutua etsiytymään nopeasti WC:hen, eivät myöskään muodosta perustetta pysäköintiluvan saamiselle.
 • Ainoastaan vaikeudet mennä autoon tai poistua siitä eivät ole peruste pysäköintiluvan myöntämiselle.

 Selvitys:

 • Kunnan käsittelijä arvioi hakemuksen. Hän voi käyttää apunaan luottamuslääkäriä.
 • Asiasta päättävä viranomainen on liikenneasioista vastaava lautakunta.
 • Pysäköintiluvan uusimista haettaessa aikaisempi myönteinen päätös ei merkitse, että lupa myönnetään automaattisesti uudelleen.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.