Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Suunnittelu- ja rakennuslain mukainen tarkastussuunnitelma

Tarkastussuunnitelma on laadittu asiakirja, joka kuvailee tarkastusta, jonka rakennuttajan pitää suorittaa noudattaakseen suunnittelu- ja rakennuslain määräyksiä.

Tärkeää tarkastussuunnitelmassa on se, että se tulee sopeuttaa kussakin tapauksessa vallitseviin olosuhteisiin. Sen tulee myös olla muotoilunsa ja yksityiskohtiensa puolesta riittävän hyvä, jotta sen avulla voitaisiin mielekkäästi varmistaa, että olennaiset tekniset ominaisuusvaatimukset on täytetty ja että vääristelykieltoa ja tarkkuusvaatimuksia noudatetaan.

Tarkastussuunnitelmassa määrätään, mitä tarkastuksia tulee tehdä juuri kyseessä olevassa rakennushankkeessa. Tarkastussuunnitelman tarkoituksena on sen käyttö koko tuotantojakson ajan toimivana asiakirjana aina hankkeen loppuun ja hyväksyntään asti. Asiakirjan toisena tarkoituksena on rakennustöiden laadun varmistaminen ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten noudattaminen.

Rakennuttajan on työn aikana, hankkeen alusta sen päättymiseen, suoritettava työn urakoitsijan avulla tarkastussuunnitelmaan mukaan otetut seurantavaiheet (tarkastuskohdat). Tätä tarkastustyötä tulee suorittaa koko ajan sitä mukaa kuin rakennushankkeen eri vaiheita on suoritettu. Rakennuttajan yhdessä työn urakoitsijan tai muun asiantuntijan kanssa suorittamat tarkastuskohdat vahvistetaan allekirjoituksella ja päiväyksellä jne.

Tarkastussuunnitelma tulee  sopeuttaa rakennuttajan osaamisen ja rakennuskohteen vaikeusasteen mukaiseksi. Tarkastukset voidaan suorittaa eri tavoin: Omavalvonnalla, laajennetulla omavalvonnalla tai riippumattomien asiantuntijoiden avulla.

Tarkastussuunnitelmassa tulee aina olla tiedot:

  • Mikä tarkastus kyseissä hankkeessa suoritetaan
  • Mitä todistuksia ja muita asiakirjoja ympäristö- ja rakennushallinnolle pitää jättää
  • Mitä ilmoituksia on tehtävä
  • Työn mahdollisten etappien ajankohdat

Yksinkertaisissa rakennushankkeissa tarkastussuunnitelma pitää jättää hallinnolle jo hakemusvaiheessa, ja sen tulee olla osa hakemusta, jotta ympäristö- ja rakennuslautakunta voisi antaa aloitusluvan rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Esimerkkejä yksinkertaisista töistä:

  • Yhden tai kahden asunnon taloon tehtävät pienet muutokset, pienehköt lisärakennukset (esimerkiksi terassin lasitus, kasvihuoneet, siirtolapuutarhat, autotalli tai sauna), kattokuvut ja parvekkeet
  • Pienet muutostyöt kerrostaloissa ja liiketoiminnoissa: esimerkiksi uudis- tai lisärakennukset aina 20 m2 asti, yksittäisen parvekkeen lasitus, kierrätysasemat, katokset (sadesuojat), tulisijat tai savukanavat
  • Värin vaihtaminen tai muut asiat, jotka olennaisesti vaikuttavat rakennuksen ulkonäköön, edellyttäen, ettei rakennus ole kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus
  • Kilvet
  • Pienten rakennusten, joissa ei ole ympäristölle haitallisia aineita, purkaminen.
  • Maatyöt, suuremmat kuin +/- 0.5 m

Arvioinnin siitä, mitä hankkeita voidaan pitää yksinkertaisina, tulee perustua hankkeen monimutkaisuusasteeseen.

Milloin tarkastussuunnitelma tulee jättää viranomaiselle?

Hankkeissa, joita ei ole lueteltu kohdassa "yksinkertaiset työt", tulee ehdotus tarkastussuunnitelmaksi jättää viranomaiselle ennen teknistä neuvottelua. Jotta teknisen neuvottelun tulos olisi mahdollisimman korkealuokkainen, haluamme saada materiaalin viisi päivää ennen neuvottelua, jotta käsittelijä ehtisi perehtyä siihen.

Päätöksen tarkastussuunnitelmasta tekee käsittelijä yhdessä teknisen neuvotteluryhmän kanssa.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.