Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Toimintaperiaatteet ja ohjeet

Toimintaperiaatteidemme ja -ohjeittemme tarkoituksena on opastaa työntekijöitämme ja poliitikkojamme heidän työssään ja päätöksenteossaan.

Övertorneålla kunnanvaltuusto hyväksyy toimintaperiaatteet, kun taas toimintaohjeet voi hyväksyä lautakunta tai hallitus.

Arbetsmiljöpolicy (pdf 29 kB) (Työympäristöperiaatteet)

Informationspolicy (pdf 117 kB) (Tiedotusperiaatteet)

IT-policy (pdf 69 kB) (ÍT-periaatteet)

Jämställdhetspolicy (pdf 29 kB) (Tasavertaisuusperiaatteet)

Lönepolicy (pdf 55 kB) (Palkkaperiaatteet)

Näringslivspolicy (pdf 1 MB) Elinkeinoelämän periaatteet)

Policy för representation (pdf 22 kB) (Edustusperiaatteet)

Policy gällande socialt företagande (32kB) (Sosiaalisen yrittämisen periaatteet)

Policy mot mutor och bestickning (97 kB) Lahjusten ja lahjomisen vastaisen työn periaatteet)

Resepolicy (62 kB) (Matkustusperiaatteet)

Riktlinjer för hälsa och friskvård (pdf 27 kB) (Terveyden- ja sairaanhoidon periaatteet)

Riktlinjer för rehabilitering (pdf 15 kB) (Kuntoutusperiaatteet)

Riktlinjer för terminal- och skyddsglasögon (pdf 21 kB) (Pääte- ja suojalasien käytön periaatteet)

Riktlinjer för tillhandahållande av arbetskläder och skor (pdf 28 kB) (Työvaatteiden ja -kenkien tarjolla pitämisen periaatteet)

Riktlinjer mot droger (pdf 19 kB) (Huumaavia aineita koskevat periaatteet)

Riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling (pdf 41 kB) Kiusaamisen ja loukkaavan erityiskohtelun vastaisen työn periaatteet)

Riktlinjer vid övertalighet (34 kB) (Ylimääräistä henkilökuntaa koskevat periaatteet)

Tobakspolicy (pdf 37 kB) (Tupakkaa koskevat periaatteet)

Trafiksäkerhetspolicy (pdf 45 kB) (Liikenneturvallisuusperiaatteet)

Webbpolicy (pdf 34 kB) Verkkoperiaatteet)


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.