Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Poliittinen sanalista

Seuraavassa selitetään tiettyjen kunnassa suoritettavien asioiden poliittisen käsittelyn yhteydessä käytettyjen sanojen ja käsitteiden merkitys.

Muiden, esimerkiksi hallituksen käsittelemissä asioissa tai eduskunnassa käytettyjen sanojen merkityksen voi tarkistaa valtiopäivien sanakirjasta riksdagens ordbok (avautuu uutteen ikkunaan).

Ajournera (Lykätä)
Lykätä kokousta myöhempään ajankohtaan.

Arvode (Palkkio)
Taloudellinen korvaus poliittisesta työstä.

Beredning (Valmistelu)
Yleiskäsite asian valmistelusta ja sen kanssa tehdystä työstä.

Bordlägga (Jättää pöydälle)
Päätös keskustelun tai päätöksen lykkäämisestä myöhempään kokoukseen.

Enkel fråga (Yksinkertainen asia)
Kunnanvaltuutossa käsiteltävä tai lautakunnan tai hallituksen puheenjohtajalle esitetty kysymys, johon vastataan joko suullisesti tai kirjallisesti.

Ersättare (Varajäsen)
Vakinaisen jäsenen varamies.

Föredragande (Esittelijä)
Kunnanvaltuustossa, lautakunnassa tai hallituksessa asian esittelevä henkilö.

Föredragningslista (Esityslista)
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista (päiväjärjestys).

Förtroendevald (Luottamushenkilö)
Valitsijoilta tai poliittiselta elimeltä poliittisen tehtävän saanut henkilö.

Förvaltning (Hallinto, toimi)
Toimii tiettyjen lautakuntien alaisuudessa. Siinä työskentelee ei-poliittisesti valittuja virkamiehiä.

Handläggare (Käsittelijät)
Virkamiehet, jotka valmistelevat ja esittelevät tietyn asian sekä laativat päätösehdotuksen.

Interpellation (Välikysymys)
Kunnanvaltuustolle tai lautakunnan tai hallituksen puheenjohtajalle esitetty kysymys, johon vastataan joko kirjallisesti tai suullisesti.

Justering (Vahvistus, tarkistus)
Pöytäkirjan tai muun asiakirjan muotoilun lopullisesti hyväksyvä vahvistus.

Mandat (Tehtävä)
Edustajan tehtävä, esimerkiksi edustajana kunnanvaltuustossa.

Motion (Aloite)
Kirjallinen ehdotus yhdeltä tai useammalta edustajalta.

Nämnd (Lautakunta)
Koostuu poliittisesti valituista luottamushenkilöistä. Sitä kutsutaan joskus myös hallitukseksi.

Presidium (Puheenjohtajisto)
Yksi puheenjohtaja ja yksi tai useampi varapuheenjohtaja (johto).

Proposition (Päätösehdotus)
Puheenjohtajan (valtuusto, kunnanhallitus, tai lautakunta) esittämä päätösehdotus äänestysmenettelyssä.

Protokoll (Pöytäkirja)
Kirjallinen selonteko tietyn kokouksen tapahtumista.

Remiss (Lausuntokierros)
Asia, joka lähetetään lausuntokierrokselle esimerkiksi lautakuntiin ja hallituksiin.

Reservation (Eriävä mielipide)
Se, joka haluaa joko suullisesti tai kirjallisesti ilmoittaa eriävän mielipiteensä, voi kirjata päätökseen eriävän mielipiteensä.

Skrivelse (Kirjelmä)
Selonteko toimenpiteistä tai käsityksestä ilman ehdotusta päätökseksi.

Särskilt yttrande (Erityinen lausunto)
Yhden tai useamman jäsenen päätökseen kirjaama täydentävä mielipide.

Tjänsteutlåtande (Virkalausunto)
Päätöksen tausta tai päätösehdotus.

Återremiss (Uusi lausuntokierros)
Päätös asian palauttamisesta sen uudelleen valmistelemiseksi.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.