Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Suomi ja meänkieli

Övertorneån kunta kuuluu suomen kielen ja meänkielen hallintoalueeseen. / Sinulla oon oikeus käyttää kansalisia minuriteettikieliä jos sie kuulut johonki kansalisista minuriteetistä niin sulla oon oikeus käyttää ommaa kieltä yhtheyksissä viranomhaisitten kans. / Övertorneå kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli.

Sinulla on oikeus käyttää suomea, meänkieltä ja saamea asioidessasi viranomaisten kanssa

Ruotsin eduskunnan päätöksen mukaan Sinulla on huhtikuun 1. päivästä 2000 lukien oikeus käyttää suomenkieltä, meänkieltä sekä saamenkieltä yhteyksissäsi viranomaisiin.

Mainittuja kieliä käytettäessa on kyseisten asioiden alueellisesti tai jollakin muulla tavoin liityttävä allamainittuihin Norrbottenin kuntiin.

Suomen ja meänkieltä koskevien asioiden on täten jollakin tavoin liityttävä Haaparannan, Jällivaaran, Kalixin, Kiirunan, Luulajan, Pajalan tai Övertorneån kuntiin. Saamenkieltä koskevien asioiden on liityttävä vastaavasti Arjeplogin, Jällivaaran, Jokkmokkin tai Kiirunan kuntiin.

Asioidessasi tällaisissa asioissa viranomaisten kanssa voit käyttää suomea, meänkieltä tai saamea kirjallisissa tai suullisissa kontakteissasi. Tämä merkitsee myös sitä että kyseisen viranomaisen on vastattava samalla kielellä suullisesti kysymyksiisi ja pyynnöstäsi myös suullisesti kääntää päätöksensä.

Kyseiset viranomaiset saavat määrätä ajankohdan ja paikan kyseisillä kielillä käytäville puheluille ja henkilökohtaisille käynneille.

Meänkielelä:

Suomen kielen ja meänkielen kohala asia häätyy liittyä Haaparannan, Jällivaaran, Kalixin, Kiirunan, Luulajan, Pajalan eli Matarengin kunthiin. Saamen kielen käythöön asia häätyy liittyä Arjeplogin, Jellivaaran, Jokkmokin eli Kirunan kunthiin.

Tämä tarkottaa ette semmosessa asiassa sie saatat käyttää suomen kieltä, meänkieltä eli saamen kieltä ko kirjotat viranomasille eli olet suulisesti yhtheyessä viranomashiin ja ette viranomanen suulisesti vastaa Sinun kysymykshiin samala kielelä. Jos sie vaait viranomanen kääntää päätöksen suulisesti.

Kysseessä olevat viranomaset saava itte päättää erityisistä ajoista ja erityisestä paikasta jossa ottava vasthaan käyntiä ja telefoonisoittoja Sulta sillä kielelä ko sie halvaat.

På svenska:

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch. Det är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Man ska till exempel kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i vissa kommuner som har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande.

Övertorneå kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli, vilket innebär att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Enskilda medborgare får också möjlighet att använda sitt språk i kontakter med kommunen och med myndigheter.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.