Förskola

Övertorneå kommuns skolor är enligt undersökningar bland de bästa i landet och vi erbjuder utbildning av högsta kvalité – från förskola till vuxenutbildning.

Det livslånga lärandet är viktigt i dagens samhälle där utvecklingen går snabbt framåt. Utbildningsmöjligheterna är mycket goda i Övertorneå kommun och vi ligger långt framme när det gäller pedagogik, teknisk utrustning och läromedel.

Att välja förskola

Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Övertorneå kommun har förskolor i Övertorneå, Juoksengi och Pello. Enskilda förskolor med annan huvudman finns i Hedenäset och centrala Övertorneå. Förskoleverksamheten ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara trygg, rolig och lärorik.

Öppethållande varierar mellan de olika förskolorna. Det är stängt alla röda dagar samt julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton.

Ansökan om plats görs via e-tjänster, alternativt via blankett. Beroende på förskolans kapacitet kan inte kommunen garantera plats på förstahandsvalet. Vid placering tas så långt som möjligt hänsyn till dina önskemål.

Väntetiden beräknas från det datum som ansökan inkommit till Barn- och utbildningskontoret och därefter erbjuds en plats inom tre månader. Det finns inte några regler för förtur.

Uppsägning av plats görs via e-tjänster, alternativt på särskild blankett senast en månad innan barnet slutar. Uppsägningsdatum är uppsägningens ankomstdatum till Barn- och utbildningskontoret.

Om barnet har medicinska, etiska eller religiösa skäl tillhandahålls specialkost efter godkänd prövning. Ansök genom att anmäla specialkost i e-tjänster, alternativt blankett specialkost.

Specialkost kräver extra resurser i köket och därför behöver kökspersonalen få reda på när barnet är sjukt eller frånvarande. Meddela köket senast 7:30 samma dag. Om ett barn inte har ätit sin mat under två veckor slutar vi att servera specialkosten till det barnet.

Svanstein skola diamanten

Skolan ligger naturskönt vid Torne älv i Svanstein

Skolan är en F-9 skola som drivs i B-form och har cirka 90 elever. Vi har trivsamma lokaler och atmosfären i skolan är lugn och präglas av harmoni och trygghet. Matsal och kök finns i en byggnad på samma gård och maten tillagas här. Idrottsplats finns i närheten och det finns stora möjligheter till fina naturstudier. 

Vår skola har genom åren haft goda studieresultat. Alla elever på skolan har tillgång till iPad eller bärbar dator. Förskoleklassen- årskurs 4 har var sin iPad och årskurs 5 – 9 disponerar en egen bärbar dator. I klassrummen har vi tillgång till Smartboard eller Smart-TV.

Vårt fritidshem Pärlan, finns i en egen byggnad i nära anslutning till skolan. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn som ska komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.

Telefonnummer
Matsal 0927 20104, 073 049 68 34Åk F Elin,  070 628 03 35 Åk 1 Åsa, 070 628 04 30Åk 2-3 Agneta,  070 628 08 16Åk 4-5 Martin, 073 047 15 65Åk 6 Malin, 073 059 25 41Åk 7-8 Theresa, 076 839 92 98
Åk 9 Fanny, 073 057 31 39

Svarträvens skola

I vår skola har vi cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Skolverksamheten finns i  tre olika byggnader. Förskoleklass till åk 3 och särskolan, åk 4-6 och åk 7-9. I delen av lågstadiebyggnaden som heter Solen hittar ni även Svarträvens fritidshem.

Värdegrundsarbetet är en viktig del i vår verksamhet och pedagoger och elevvårdsteam arbetar tillsammans för att utveckla och stärka det.

Välkommen till oss!

Förskoleklassen på Svarträvens skola

Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande och ska ligga till grund för fortsatt skolgång.

Förberedande läs-, skriv- och matematikträning i lekform.
Vi sjunger, dansar och uttrycker oss med hjälp av olika material och tekniker. Barnen väljer till stor del aktivitet utifrån utvecklingsnivå och intresse. På eftermiddagen ger vi den fria leken stort utrymme.

Vi har dagligen avstressande aktiviteter som lässtunder och avslappning med massage.
Vi badar och har gymnastik varannan vecka.

Tillsammans med barnen gör vi upp gemensamma ramar för hur vi alla ska beredas möjlighet att trivas och må bra.

Särskola

Särskolan är en egen skolform. Grundsärskolan tar emot elever i åldrarna 7-16 år. För elever med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt likna den utbildning som ges i grundskolan.

Den obligatoriska särskolan är nioårig med möjlighet att gå ett tionde år. .

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. I träningsskolan går de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen.

Efter grundsärskolan har eleverna möjlighet att söka till gymnasiesärskola.

Mottagande i särskola 

Särskilda bestämmelser finns för mottagande i särskola. Om du som vårdnadshavare har frågor kring särskola, kontakta rektor för särskolan eller ditt barns rektor.

Sidan publicerades första gången: 2023-01-18

Sidan uppdaterades senast: 2023-01-18