Snösmältning i samband med kraftig regn har orsakat väldigt höga flöden.

Hur kan det påverka mig?

  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.

När?
19 maj kl. 00.00 och tills vidare

Var?
Torneälven nedströms sammanflöde med Lainioälven och ner till Pello.
Utfärdad 19 maj klockan 10:53

Läs mer
Följ SMHI:s meddelanden och varningar här: www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar
Läs mer om hur du förbereder dig när det finns en översvämningsrisk: www.overtornea.se/hogafloden