Överförmyndare

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Varje kommun är enligt lag skyldig att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Övertorneå kommun finns en överförmyndare som utsetts av kommunfullmäktige.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Denna tillsyn ska motverka rättsförluster för personer som av olika anledningar inte kan ta vara på sina rättigheter. Överförmyndarens uppdrag är reglerad i föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren.

Överförmyndare: Amanda Jauhiainen
Ersättare för överförmyndaren: Victoria Henriksson
Handläggare: Maria Bergdahl

Läs mer:

Blanketter

Sidan publicerades första gången: 2023-02-16

Sidan uppdaterades senast: 2023-03-06