Nominera stipendiater 2023

Kultur- och fritidsutskottet utdelar årligen stipendier till personer, grupper eller organisationer. Förutsättningen är att stipendiaten är eller varit bosatt i Övertorneå eller har en anknytning till kommunen.

Stipendieutdelningen äger rum i samband med Polcirkellands nationaldag 22 december.

Nomineringarna ska vara kultur- och fritid tillhanda senast den 15 november.

ÅRETS UNGDOMSLEDARE
Stipendiet är avsett som uppmuntran till ideella ungdomsledare inom föreningslivet i Övertorneå kommun. Stipendiaten ska på ett betydande sätt ha engagerat sig i sin förening och i föreningslivet i Övertorneå kommun.

ÅRETS ELDSJÄL
Stipendiet är avsett som uppmuntran till eldsjälar inom föreningslivet i Övertorneå kommun. Stipendiaten ska på ett betydande sätt ha engagerat sig i sin förening och i föreningslivet i
Övertorneå kommun.

KULTURPRISET
Kulturpris tilldelas person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård eller andra jämförbara områden. Priset kan också betraktas som belöning för en längre tids ideell kulturell välgärning.

IDROTTSPRISET
Idrottspriset tilldelas en utövare som genom gott kamratskap, inspirerande insatser eller lovande tävlingsresultat utmärkt sig. Stipendiet tilldelas en ungdom mellan 13 och 20 år.

SKICKA IN DIN NOMINERING
Via formulär här: www.overtornea.se/nominera
Per post: Tingshusvägen 2, 957 85 Övertorneå
Mejl: stipendium@overtornea.se

Nominera stipendiater 2023

Kultur- och fritidsutskottet utdelar årligen stipendier till personer, grupper eller organisationer. Förutsättningen är att stipendiaten är eller varit bosatt i Övertorneå eller har en anknytning till kommunen.

Stipendieutdelningen äger rum i samband med Polcirkellands nationaldag 22 december.

Nomineringarna ska vara kultur- och fritid tillhanda senast den 15 november.

ÅRETS UNGDOMSLEDARE
Stipendiet är avsett som uppmuntran till ideella ungdomsledare inom föreningslivet i Övertorneå kommun. Stipendiaten ska på ett betydande sätt ha engagerat sig i sin förening och i föreningslivet i Övertorneå kommun.

ÅRETS ELDSJÄL
Stipendiet är avsett som uppmuntran till eldsjälar inom föreningslivet i Övertorneå kommun. Stipendiaten ska på ett betydande sätt ha engagerat sig i sin förening och i föreningslivet i
Övertorneå kommun.

KULTURPRISET
Kulturpris tilldelas person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård eller andra jämförbara områden. Priset kan också betraktas som belöning för en längre tids ideell kulturell välgärning.

IDROTTSPRISET
Idrottspriset tilldelas en utövare som genom gott kamratskap, inspirerande insatser eller lovande tävlingsresultat utmärkt sig. Stipendiet tilldelas en ungdom mellan 13 och 20 år.

SKICKA IN DIN NOMINERING
Via formulär här: www.overtornea.se/nominera
Per post: Tingshusvägen 2, 957 85 Övertorneå
Mejl: stipendium@overtornea.se

Bilder från stipendieutdelningen 2022

Sidan publicerades första gången: 2023-10-12

Sidan uppdaterades senast: 2023-10-12