Sponsring

Kommunstyrelsen har antagit nya riktlinjer för sponsring den 3 december 2018. På den här sidan kan du läsa en enklare sammanfattning av riktlinjerna. Fullständiga riktlinjer och ansökningsblankett hittar du i pdf-format i sidospalten.

Vad är sponsring?

Definitionen av sponsring för Övertorneå kommuns verksamheter utgår ifrån Ekonomistyrningsverkets definition där sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna.

Sponsring kan vara pengar, att man hjälper till med olika arbetsuppgifter, tjänster eller att man låter någon arrangera något i kommunens lokaler utan kostnad.

“Ömsesidig nytta” innebär att båda parter ska dra nytta av sponsringen. Exempelvis att Övertorneås varumärke stärks genom ett lokalt evenemang som bidrar till att Övertorneå kommun framställs som en attraktiv plats för de som besöker evenemanget.

Vad är samverkansprojekt?

Ibland samarbetar kommunen med företag, organisationer och andra parter. Samverkansprojekt betyder i det här sammanhanget att Övertorneå kommun och den som vi samarbetar med har ett gemensamt intresse av en fråga eller tillsammans vill nå samma mål.

Ett samverkansprojekt är inte sponsring eftersom ingen motprestation krävs.

Exempelvis kan kommunen anordna en föreläsning tillsammans med ett företag eller en organisation.

(Nytt i det här sammanhet är att arrangemangsstöd anses vara sponsring, läs mer i fullversionen av riktlinjerna.)

Olika former av sponsring

Arrangemangssponsring

Syftet med arrangemangssponsring är att främja och utveckla återkommande arrangemang. Sponsringens syfte är att öka intresset för arrangemanget och därigenom indirekt intresset för Övertorneå kommun.

Ett villkor för att få arrangemangssponsring är att pengar som betalats ut måste återbetalas om arrangemanget ställs in.

Kultursponsring
Syftet är att främja kulturaktiviteter som till exempel konstverk och uppsättningar som annars inte haft möjlighet att förverkligas.

Social hållbarhet
Syftet är att stärka en verksamhets sociala, miljömässiga och etiska delar.

Ett arrangemang eller en verksamhet där exempelvis ekologisk hållbarhet och humanitär hänsyn är centrala kan sponsras om de arbetar med en långsiktig lönsamhet snarare än att enbart se kortsiktigt till ekonomiska fördelar.

Övrig sponsring
Här inkluderas till exempel sånt som anses vara viktig marknadsföring av kommunen. Till exempel kan det var sponsring av större radio, TV- eller filmproduktioner.

Hur ansöker man?

Ansökan görs skriftligt på blanketten “Ansökan sponsring” i högra spalten. Den går att fylla i på nätet och skriva ut. Det går också bra att skriva ut den och fylla i för hand.

Ansökan måste göras senast 3 månader innan den aktivitet man söker sponsorpengar för är planerad.

Sidan publicerades första gången: 2023-02-20

Sidan uppdaterades senast: 2023-02-20