• 2023-09-19

  Smhi har utfärdat en gul varning för snöfall som kan ge problem i trafiken. Hur kan det påverka mig? Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. […]

  Läs mer
 • SMHI gul varning skyfallsliknande regn

  2023-07-18

  Under eftermiddagen kraftiga skurar kombinerat med hårda byvindar. Hur kan det påverka mig? Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter […]

  Läs mer