Barn, ungdom och familj

Trygga och goda uppväxtförhållanden är avgörande för barn och ungas hälsa och för folkhälsan på lång sikt.

Övertorneå kommuns stöd- och omsorgsförvaltning erbjuder en bred social verksamhet med syfte att medverka till att barn och unga får trygga uppväxtförhållanden.

Vi erbjuder råd och stöd i olika former till familjer med begynnande svårigheter, vi kan ge bistånd och behandling till barn och unga som riskera att fara illa.

Par som behöver stöd i sin relation kan få rådgivning. Det finns flera former av stöd som man kan få i samband med skilsmässa, till exempel i frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

Barn i stövlar som leds upp för trästam av äldre person i stövlar.
Råd, stöd och behandling
Hot och våld i din närhet
Adoption
SAGA
Kvinnojouren Athena
Ungdomsmottagningen
Familjehem, kontaktfamiljer, jourhem
Digital föräldraskapsbekräftelse

Råd, stöd och behandling

På dessa sidor hittar du information om vård och omsorg. Du hittar även information om avgifter samt hur du kan få hjälp i olika krissituationer.

Stöd- och omsorgsförvaltningen i Övertorneå kommun handlägger ärenden som gäller ekonomisk hjälp, råd och stöd, vård och behandling av barn och ungdomar, vård och behandling av alkohol- eller narkotikamissbrukare, handläggning av familjerättsliga frågor samt familjerådgivning.

Behöver du hjälp med något av detta, kontakta gärna oss.
Du hittar kontaktuppgifter i kolumnen till höger.
Övertorneå kommun lovar att du som har svårt att klara ditt vardagliga liv och söker stöd för service och omsorg blir kontaktad av ansvarig biståndshandläggare eller socialsekreterare inom fem arbetsdagar efter att du anmält behov av insatser.

Hot och våld i din närhet

Har någon i familjen blivit utsatt för hot och våld? Behöver du råd, stöd och hjälp akut eller för att förändra din situation? Kontakta oss för stöd, hjälp och råd.

Våld i nära relationer drabbar oftast kvinnor. I Sverige utsätts cirka 25 000 kvinnor för misshandel av sin partner varje år och cirka 17 kvinnor dödas varje år av sin partner.

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser samt i heterosexuella såväl som homo- och bisexuella relationer. De utsatta är såväl yngre kvinnor som äldre och funktionshindrade, det kan vara kvinnor med missbruk och kvinnor med utländsk bakgrund. Det förekommer även att män blir utsatta.

Våldet kan bli grövre ju längre tid förhållandet har pågått. Många som blir utsatta för brott av sin partner lever ändå kvar i relationen under lång tid. Det finns olika förklaringar till att man stannar kvar. Många våldsutsatta personer orkar inte och vågar inte söka hjälp. Många vet inte heller vart de kan vända sig eller vilken hjälp som går att få.

Det finns hjälp att få, du är inte ensam!

Den här hjälpen kan du få av kommunen:

 • Information och rådgivning
 • Kontakt med andra myndigheter
 • Skydd
 • Boendeinformation och rådgivning
 • Enskilda stödsamtal
 • Ekonomisk hjälp

Telefon 0927 – 720 00 (växel), måndag – torsdag kl. 07.30-16.00, fredag kl. 07.30-15.30

Övrig tid kan Du också ringa till Polisen, telefon 114 14. Vid akuta ärenden, ring 112.

Olika former av våld

Våld i nära relation kan innefatta olika former av våld och övergrepp:

 • Fysiskt våld är när du till exempel blir knuffad, slagen, luggad eller sparkad
 • Psykiskt våld är när du till exempel får höra kränkningar, blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll
 • Sexuellt våld är när du till exempel blir utsatt för sexuella handlingar som du inte tycker är okej, när du tvingas titta på porr etc.
 • Materiellt våld är till exempel när någon slår sönder saker i ditt hem
 • Latent våld är när du känner dig hotad eller rädd


Tänk på att:

 • Det är aldrig den utsattas fel att en anhörig misshandlar henne/honom.
 • Våldet är helt förövarens ansvar. Alla kan sluta slå den dagen de tar ansvar för sina handlingar.
 • Ingen har rätt att bruka våld mot en annan människa.


Barnen:

Våldet drabbar även barnen i familjen. Barnen är oftast mycket medvetna om vad som händer i familjen och de kan reagera på olika sätt. Gemensamt är att barnen ofta känner sig ledsna, oroliga och skrämda.

Det viktigaste för barn som upplever våld i sin familj är att våldet slutar och att de får möjlighet att sätta ord på sina upplevelser, tankar och känslor.

Om Du känner oro för ett barn eller vill få information om stöd till barn som upplevt våld, kontakta då Individ- och familjeomsorgen på telefon 0927-720 00.

Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Grundförutsättningar för adoption

 • Sökande måste vara lägst 25 år och högst 42 år vid ansökningstillfället
 • Sökande som vill adoptera gemensamt måst vara gift eller registrerad partner. Även ensamstående får adoptera
 • Ha ett medgivande från socialnämnden i er hemkommun

Hur går det till

Innan adoptionsutredningen kan påbörjas måste den/de sökande ha genomgått en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Syftet med utbildningen är att få kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov. Efter avslutad utbildning ska en ansökan om medgivande för adoption göras hos socialnämnden. Utifrån ansökan genomför sedan socialsekreterare en utredning för att bedöma om de sökande är lämpliga som adoptivföräldrar. Utredningen lämnas sedan med förslag till socialnämnden som fattar beslut om medgivande ska sedan lämnas.

Läs mer: Myndigheten för internationell adoption

SAGA – Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa

SAGA är en webbplats för dig som vill veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan du dels hitta information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, och dels uppgifter om vilka verksamheter i kommunen och landstinget som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

Läs mer: www.sagaövertorneå.se

Kvinnojouren Athena

Kvinnojouren Athena har startat upp på nytt och finns tillgänglig för kvinnor i Överkalix och Övertorneå.

Kvinnojouren Athena finns i Övertorneå och Överkalix och ta emot samtal från kvinnor som har behov av stöd eller samtal.
Jourtelefon alla dagar 10-12, 13-16

Kvinnojouren Athena

 • Är en feministisk ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Verkar för kvinnors ökade rättigheter i samhället och mot kvinnoförtryck i alla former.
 • Hjälper och stödjer kvinnor och barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp, hot och förnedring.
 • Utbildar, informerar och skapar debatt.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 070-20 23 829
Jourtider: alla dagar 10-12, 13-16

Athenas hemsida: www.kvinnojourenathena.se

Athenas sida på Facebook

Ungdomsmottagningen

Är du mellan 12-25 år och har frågor eller funderingar kring sex och samlevnad, kropp och själ, könssjukdomar, preventivmedel, graviditet – Hör då av dig till oss på Ungdomsmottagningen!

Prata med en kurator

Samtalen kan handla om det du vill prata om, t.ex. oro/ångest, stress, nedstämdhet, oro för någon annan, självkänsla, självförtroende, att ha svårt att äta eller svårt att sova.

Det kan handla om oro för eget bruk av alkohol/droger eller någon annans bruk.

Inga frågor är för små eller för stora, vi lyssnar och tar dina frågor på allvar.

Vi kan prata via skype/teams, telefon eller träffas fysiskt på ungdomsmottagningen.

Du kan kontakta oss genom att ringa, sms:a eller maila måndag-fredag 8-16

Astrid Ström
070-620 23 74 | astrid.strom@overtornea.se

Astrid arbetar som Kurator på Hälsocentral och Ungdomsmottagning.

Madeleine Ekman
076-107 92 05 | madeleine.ekman@overtornea.se

Madeleine kommer ursprungligen från Luleå men har bott i Övertorneå de senaste två åren. Madeleine är utbildad socionom och har arbetat som socionom de senaste 5 åren.

Träffa en barnmorska

Till vår barnmorska kan du komma om du vill ha ett preventivmedel som passar just dig!

Du kan testa dig för könssjukdomar eller kontrollera om du är gravid eller behöver ett akut p-piller.

Du är också välkommen om du har frågor kring ditt mående, din kropp, hbtq-frågor, könsidentitet, sexualitet eller om du utsätts för någon form av övergrepp/våld.

Du kan kontakta barnmorskan via 1177 eller be Anahita hjälp med detta.

Samordnare – Anahita Roohullahi

Anahita är distriktssköterska och arbetar både på hälsocentralen och ungdomsmottagningen.

På ungdomsmottagningen har hon samordningsansvar, men erbjuder även bokade tider för bl.a. samtal, rådgivning, provtagning av könssjukdomar och graviditetstest, du kan även ta kontakt med henne om du är i behov av gratis kondomer eller akut p-piller.

Anahita kan även hjälpa till med att komma i kontakt med barnmorska eller kurator, samt ordna tid på hälsocentralen vid behov.

Anahita har bokningsbara tider på ungdomsmottagningen:
Tisdagar 12:30-15:30.

Bokning sker via:
Facebook: Övertorneå ungdomsmottagning
Tel: 070-560 8112 (lämna gärna ett meddelande, så hör jag av mig)

Du kan även träffa henne på Frippes på torsdagar ca. 16:30-19:00

Vi söker familjehem, kontaktfamiljer, jourhem

Öppna dörren för en ny familjemedlem

Det finns många barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Ibland kan det handla om kortvarigt behov av placering och andra gånger en uppväxtplacering.

Att bli familjehem är ett stort och viktigt beslut. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som kräver att du och din familj delar med er av ert liv, er vardag och er trygghet till en ny familjemedlem. Det är ofta roligt och utvecklande, men kan också vara tufft och slitsamt. Det viktigaste är att ni känner att ni har något att ge, och att ni har både tid och vilja att engagera er.

Att vara kontaktfamilj kan ibland kräva en mindre insats men den insatsen är lika viktig. Som kontaktfamilj tar man emot ett utsett barn under till exempel en helg i månaden.

Som jourhem blir du tillfrågad i ett akut läge om att ta emot barn under en kortare period i avvaktan på annan placering eller återgång hem.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer
socialtjansten@overtornea.se
0927-720 25 (7.30-16.00 vardagar)

Intervju med Teija & Karl-Erik som varit jourhem sedan 2010

Berätta vad det innebär att arbeta som jourhem.
Att ta emot barn i vårt hem, med kort varsel. Det krävs tid, tålamod och 100% fokus på barnen. Det måste förankras hos arbetsgivaren eftersom man eventuellt måste vara hemma en tid.

Hur kommer det sig att ni började arbeta som jourhem?
Våra egna barn började bli vuxna. Vi tycker om barn så vi ansåg att vi hade tid, ork och plats att ge till andra barn.

Vad fick ni göra för att bli godkända som jourhem?
Vi blev intervjuade av handläggare på socialtjänsten och de gjorde en utredning

Hur var det att få ert första placerade barn?
Såklart lite nervöst, eftersom vi vet att när barn blir jourhemsplacerade är de under stress. Det kan ge utryck på olika sätt. Det är vi som måste vara flexibla och anpassningsbara.

Vilka rutiner har ni hemma för att vardagen ska funka?
Det viktigaste är att båda är engagerade i uppdraget. Vi har samma rutiner och struktur i vardagen. Vi ser till att båda får egen tid varje dag.

Vilket slags stöd vill ni vara för barnen?
Vi vill vara lugna och trygga vuxna som barnen kan lita på. Vi försöker snabbt skapa en relation till barnen för att kunna samarbeta/fungera tillsammans.

Vilket stöd får ni själva?
Vi kan kontakta handläggare på socialtjänsten eller social-
jouren vid behov. Vi får hjälp med utrustning som barnen behöver t.e.x. bilbarnstol, vagn m.m.

Vad är svårast med att vara jourhem?
Det svåraste är när det kommer flera barn samtidigt, vilket vi haft. Att räcka till innan man känner barnen. Det är svårt om det dröjer länge med en permanent lösning och barnen hinner bo in sig hos oss. Svår separation för barnen.

När känns det som bäst att vara jourhem?
Det är roligt när tidigare placerade barn tar kontakt med oss och vill komma och hälsa på. Att kunna berätta hur det var när de var hos oss.

Digital föräldraskapsbekräftelse

Alla barn har rätt att veta vilka de biologiska föräldrarna är enligt lag 2006:351.

Om de biologiska föräldrarna inte är gifta och inte planerar att gifta sig före ett barns födsel måste den förälder som inte fött barnet registrera föräldraskapet. Det går nu att göra digitalt här: www.skatteverket.se/bekräftaföräldraskap

Registreringen ska ske under de 14 första dagarna och måste bekräftas av båda föräldrarna. Gemensam vårdnad kommer även gå att registrera via länken.

Har man inte möjlighet att registrera digitalt kan man fortfarande registrera skriftligt till familjerättsenheten.

Sidan publicerades första gången: 2023-04-04

Sidan uppdaterades senast: 2023-04-04