Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Förskolegård Pello Älvbacken

Så här arbetar vi

Vårt arbete följs upp och utvärderas under våren med följande underlag:

Arbetssätt och uppföljning
• Läroplan för förskolan (lpfö98)
• Gällande skolplan
• Arbetsplan   
• Dokumenterade uppföljningar där vi har observerat, reflekterat och diskuterat de olika momenten:
Bakgrund och resultat
Resultat av observationer
Arbetslagsdiskussioner
Föräldraenkäter / föräldramöten
Var är vi nu?
Vad sa vi att vi skulle göra?
Har vi nått fram till det vi sagt?
Vad har vi lärt oss?
Guldkorn från arbetsåret
Förbättringsområden
Sammanfattande bedömning

Pedagogisk inriktning
Hälsa och fysisk aktivitet

  • Utflykter
  • Rörelse
  • Nyttiga mellanmål
  • Utevistelse
  • Massage
  • Hygien

Vi vill att alla barn ska få en uppfattning om hur viktigt det är att ha bra kostvanor och att röra på sig. Vi strävar efter att göra matsituationen till en stund av lugn och trivsam samvaro. Matsituationen får ta tid där alla smakar på allt och väntar på varandra. Minska på socker och äta mer frukt. Barnen tvättar händerna före måltiden.

Alla barn ska vara ute varje dag. Utflykter till skogen görs regelbundet under hösten och våren. Vi är uppmärksamma på barnens samspel och ser till att barnen mår bra tillsammans med varandra. Genom massage lär sig barnen kroppskontakt och vara tillsammans med alla barn.

Värdegrund
• Alla barn och vuxna blir sedda och hörda utifrån vem man är oavsett kön, handikapp, nationalitet och bakgrund.

• Vi ska vara lyhörda för barn och föräldrars behov och önskemål.

• Alla ska kunna uttrycka sig känslomässigt i ord och handling utan att göra illa varandra.

• Kunna visa respekt och hänsyn för att vi ska kunna fungera tillsammans.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.