Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
skapande skola dans

Skapande skola

Här hittar du information om vår kulturverksamhet i skolan.

Övertorneå kommun har beviljats bidrag från Kulturrådet för olika kulturella aktiviteter.

I grundskolans läroplan Lgr 11 lyfts kultur, skapande och kreativitet fram på flera ställen och det fastställs att: ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” Lgr 11

I enlighet med Handlingsplan för Skapande skola som finns att ta del av under fliken "Mer information" sker arbetet inom ramen för Skapande skola utifrån tre områden:

1. Tornedalen möter världen

2. Vi möts genom språket

3. Datalogiskt tänkande och skaparkultur

Vårt övergripande tema ”Gränslöst skapande” är ett passande namn med tanke på att ett betydelsefullt arbete pågår för att utveckla samarbetet mellan olika lokala arenor med kultur och integration i fokus. Men det är även ett passande namn eftersom vi särskilt vill sammanfläta integration och skapande. Samtliga planerade projekt utgår ifrån tanken att lyfta elevernas egna förmågor men också att öka kontaktytorna och förståelsen mellan våra elever. 

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.