Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Förskoleklass

Förskoleklass är från och med hösten 2018 en obligatorisk skolform.

Det innebär att barn som är bosatta i Sverige nu får skolplikt från 6-års ålder. Förskoleklassen omfattar för närvarande 525 timmar per läsår. Läsåret följer skolans läsårsplan på 178 skoldagar. 

Skolplikten kan skjutas upp om det finns särskilda skäl och barnens vårdnadshavarare begär det. Om skolplikten skjuts upp ska barnet i stället erbjudas att gå i förskola. 

Eleven i förskoleklass har närvaroplikt. Ansökan om ledighet lämnas in till rektor för förskoleklassen. En ledighetsansökan bedöms alltid individuellt och med utgångspunkt för barnets bästa. 

Barn med funktionshinder kan gå i grundsärskola. En utredning görs alltid för att bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. I grundsärskola finns ingen förskoleklass. 

Hösten 2018 kommer förskoleklasser att finnas på följande ställen i Övertorneå kommun: 

Pärlans förskoleklass, Svanstein

Förskoleklassen på Svarträvens skola, Övertorneå

Hietaniemi förskoleklass, Hedenäset (fristående verksamhet)


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.