Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Namngivning

I Övertorneå kommun har Samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för ortnamnsverksamheten.

Med ortnamn avser vi i denna information exempelvis namn på gator, kvarter, parker och skolor. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för ortnamnsverksamheten och tar fram förslag till nya namn samt ansvarar för namn- och adressregister. 

Namnberedning och beslut
Beslutanderätten beträffande namngivning ligger hos kommunfullmäktige som dock har delegerat beslut angående namngivning av gator, vägar, parker och kvarter samt institutioner och anläggningar till Samhällsbyggnadsnämnden.

Namngivningen omfattar bebyggelseområden, gator/vägar, torg, parker, kvarter och skolor och andra institutioner mm. Tillskapandet av namn blir oftast aktuellt i samband med att nya detaljplaner tas fram. Vägar på landsbygden i Övertorneå namnsätts endast i den mån det behövs för att åstadkomma belägenhetsadresser. Kvartersnamn sätts endast om detta är påkallat ur fastighetsbildningssynpunkt.

Vid namnsättning utgår vi från följande kriterier:

  • namnen skall vara unika
  • vara lätta att skriva och uppfatta
  • vara korrekta ur språklig synpunkt
  • inte vara löjliga eller frånstötande
  • inte återge namn på levande personer
  • gärna vara namn med tradition

Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.