Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Lovbefriade åtgärder

Lovbefriade byggnadsåtgärder för en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område medger PBL vissa undantag från bygglovplikten.

Murar och plank

I anslutning till ditt bostadshus har du rätt att sätta upp ett plank eller en mur för att skydda en uteplats etc. Planket/muren får sträcka sig högst 3,60 meter från huset, vara högst 1,80 meter hög och inte ligga närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter. Om planket/muren hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter krävs det att du har berörd grannes medgivande för att åtgärden ska vara bygglovbefriad.

Friggebodar och skärmtak

Du får bygga friggebodar (komplementbyggnader) utan bygglov. För dessa gäller att den totala höjden på taknocken får vara max 3,00 meter räknat från medelhöjden på marknivån och att den ligger i omedelbar närhet till ditt bostadshus. Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter. Om du vill placera friggeboden närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter krävs det att du har berörd grannes medgivande för att åtgärden ska vara bygglovbefriad.

För friggebodar som ligger närmare ett bostadshus än 4,00 meter och är större 15 kvadratmeter gäller brandkrav för konstruktionen, kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för information.

Du får bygga också sätta upp skärmtak över entréer, balkonger eller uteplats med en sammanlagd yta om 15 kvadratmeter utan bygglov, förutsatt att du inte kommer närmare din fastighetsgräns än 4,50 meter. Om skärmtaket hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter krävs det att du har berörd grannes medgivande för att åtgärden ska vara bygglovbefriad.

För alla ovanstående åtgärder gäller att alla villkor uppfylls för att de ska vara bygglovbefriade.

Om du är osäker på vad som gäller för din fastighet kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.

Lovbefriade åtgärder för en- tvåbostadshus utanför detaljplanerat område

PBL gör det möjligt för kommunen att medge vissa lättnader i bygglovsplikten när det gäller ändringar och tillbyggnader av en- tvåbostadshus samt komplementbyggnader på fastigheter som ligger inom områden som inte omfattas av detaljplaner eller områdesbestämmelser. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för att få reda på vad som gäller för din fastighet. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.