Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Startbesked och slutbesked

Startbesked
Innan du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan behöver du även ett startbesked. Det räcker alltså inte med att du har ett beviljat lov.

Ditt startbesked kan utfärdas efter, men oftast i samband med att ditt lov beviljas. samhällsbyggnadsförvaltningen måste först granska om åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

I samband med startbeskedet fastställer samhällsbyggnadsförvaltningen:

  • vilken kontrollplan som ska gälla
  • vilka villkor som gäller för att få påbörja åtgärderna
  • vilka handlingar som ska lämnas in för att ett slutbesked ska ges

Om du påbörjar din åtgärd utan ett startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Slutbesked
Du som är byggherre måste visa att alla krav för din åtgärd är uppfyllda innan samhällsbyggnadsförvaltningen kan utfärda ett slutbesked. Kraven finns i ditt lov, kontrollplan och startbesked.

I ditt startbesked står det vilka handlingar du som byggherre ska lämna in till samhällsbyggnadsförvalningen för ett beslut om slutbesked.

Det är viktigt att du som är byggherre lämnas in begäran om slutbesked i god tid innan ditt bygge f'ärdigställs. Nämnden får då tid på sig att kalla till ett slutsamråd samt avgöra om det behövs mer underlag  för att ett slutbesked ska fattas.

När du får ditt slutbesked får du även ta byggnaden i bruk. Du får exempelvis inte flytta in i en byggnad förrän du fått ditt slutbesked.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.