Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Detaljplan

Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Planen ger en samlad bild av markanvändningen och hur det är tänkt att miljön ska förändras eller bevaras. En detaljplan ger byggrätt inom de bestämmelser som anges. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område.

2021-06-18-2021-07-09
Granskningshandlingar
Filer (klicka på respektive fil för att läsa som pdf):
Samrådsredogörelse
Plankarta
Planbeskrivning


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.