Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Miljömål

Det finns i Sverige 16 miljökvalitetsmål (miljömål). Målen är till för att leda miljöarbetet till ett hållbart samhälle.

Miljömålens syfte

Miljömålen syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemen
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Miljömålen antogs 1999 av vår riksdag. År  2005 kom ett målområde till för att sammanlagt bli 16 mål.

Alla behövs

För att vi ska nå miljömålen behöver alla hjälpas åt. Vi behöver engagera oss och ta vår del av ansvaret. Det gäller dig och mig, myndigheter, företag, kommuner, regeringen och riksdagen.  Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020 (2050 för klimat-målet), så det är bråttom! För att lättare arbeta med miljömålen har målen brutits ner till olika delmål. Det finns nationella, regionala och i vissa fall även lokala miljömål.

Kommunens miljömålsarbete

Kommunen arbetar med både regionala och lokala miljömål. Det finns miljömål i flera av kommunens styrdokument och riktlinjer. Exempelvis i Renhållningsordning och i Energi- och klimatplan. En förteckning över kommunens miljömål finns i en miljömålsammanställning, se till höger.De uppgifter som beskriver miljön i kommunen blir sammanställda varje år.

Miljömålsarbete i länet För det regionala arbetet med miljömålen har länsstyrelsen en samordnande roll. Utöver information på länsstyrelsens hemsida finns även nyhetsbrevet Miljömål Väst som beskriver arbetet med miljömålen i Norrbottens län.

Ny miljömålsstruktur

I juli 2010 beslutade riksdagen om en ny miljömålsstruktur med:

  • ett generationsmål. Detta anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen,
  • miljökvalitetsmål. Som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till
  • etappmål . Dessa är steg på vägen till miljömålen och generationsmålet.

De nationella miljömålen med preciseringar och etappmål finns samlade i dokumentet Nationella miljömål, se till höger.

Mer information om miljömålen finns på Miljömålsportalen, Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets och Regeringskansliets hemsidor.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.