Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Ditt avfallskärl

Information om ditt avfallskärl

Hämtning vid fastigheten
Renhållningsfordonet hämtar ditt brännbara avfall, som finns i antigen blå/grå eller grönt kärl. De hämtar även kompost, som finns i det bruna kärlet.

Några extra säckar med avfall får inte lämnas vid ditt kärl.

Tömning av de brännbara soporna sker 1 gång/månad och det komposterbara varannan vecka. Läs om när ditt kärl blir tömt i tömningsturlistan.

Uppehåll i hämtningen
Om du vill göra ett längre uppehåll i hämtningen måste du lämna in en särskild ansökan till kommunen. Blanketten får du genom att kontakta kommunens tekniska enhet eller du hittar den också under fliken "Blanketter" i menyn till vänster.

Total befrielse från sophämtning
Om du vill ha en total befrielse av sophämtninghen på din fastighet måste du enligt renhållningsföreskrifterna ansöka om det från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Blanketten hittar du här.

Ställ ut det kärl du önskar bli tömd när sopbilen kör förbi
Du har rätt att ställa ut valfritt eller båda kärlen vid varje soptur.

Sopkärlen – locket ska vara stängt
Observera att sopkärlen inte får fyllas så mycket att locket står öppet. Om så är fallet kommer renhållningen att debitera dubbel tömningsavgift. Paketera dina sopor väl. Knyt ihop påsarna ordentligt för att undvika läckage och lukt. Det är du själv som ansvarar för rengöringen av ditt sopkärl.

Med anledning av problem med insamling av avfall vill tekniska enheten påminna kunderna om att inte pressa ner soporna i tunnan så att allt packas för tätt.
Soporna måste ligga löst inne i tunnan. När tunnorna tömmes maskinellt kan
inte tunnan skakas och hackas på för att få ut soporna på grund av risken att de kan gå sönder. Skulle tunnan mot förmodan gå sönder är det fastighetsägaren som bekostar inköp av en ny tunna.

Sopkärlen – avstånd och riktning
För att underlätta för sopbilen vid tömning av två eller fler kärl (t ex B och K) samtidigt. Var vänlig och placera kärlen i bredd med ca 50 cm mellanrum så har bilens arm lättare att ta upp och tömma dessa. Ställ kärlen cirka 1,5 meter från vägkanten. Då kan sopbilen tömma kärlen utan störa övrig trafik. När snön kommer är kärlen inte heller ett hinder för snöplogningen.
Och så en påminnelse: Vänd kärlen rätt! För att bilen ska ta ditt kärl så ska ID-brickan (som sitter mitt på kärlets framsida) vara vänd mot vägen (och handtaget ska vara på den sida som är från vägen).

Lägg inte varm kompost direkt i kärlet
För att undvika fastfrysning av kompostpåsar i kärlet; ställ ut kompostpåsen en liten stund (så att fukten på ytan får frysa till) innan Du lägger den i kompostkärlet.

Nya kompostpåsar delas ut
Renhållningen kommer att dela ut två kostnadsfria rullar kompostpåsar (totalt 160 påsar) som gäller för hela året till alla abonnenter med kompostkärl. Utdelningen sker i början av året.

Insamling av Grovavfall
Insamling av grovavfall i hela kommunen görs 1 gång per år. Meddelande om tidpunkten annonseras i Övertorneå Nytt samt på vår hemsida. Ställ ut det väl paketerade och markerade grovavfallet den veckodag som Du har vid ordinarie sophämtningstur så tas den omhand.
Grovavfall är t ex brännbara grovsopor, metallskrot, elektronik, vitvaror, icke bränn- eller komposterbart och inert avfall.
Farligt avfall tas inte med!

Kläder
Trasiga kläder lägger du i kärlet avsett för brännbara sopor.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.