Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Ditt sopabonnemang

Här hittar du information för dig som är ansluten till kommunalt renhållningsabonnemang

Abonnenten
Det är fastighetsägaren som står för abonnemanget för en fastighet. (Om en hyresgäst finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera denna.)

Det finns två typer av abonnemang och de är permanentboende eller fritidsboende. Fritidshusboende kan även välja mellan att ha tunna eller säckar.

Säckabonnemang
Fritidshusägare med säckabonnemang kan hämta sina fritidshussäckar från Kommunhuset/Tekniska enheten kl 08-15, kommunförrådet kl 07-14 eller från Orjasjärvi återvinningsstation under dess öppettider.
Till säckarna medföljer 5st etiketter som skall limmas väl synligt på säcken innan den läggs ut på vägkanten. Omärkta säckar (kommunens etikett) tas inte med av renhållningsentreprenören.

Ägarbyte
Kom ihåg att anmäla till tekniska avdelningen innan du säljer din fastighet eller när det inträffar andra förändringar, annars kan du bli debiterad för avgifter som den nya ägaren rätteligen skulle stå för. Du måste uppge fastighetsbeteckning och person/organisationsnummer när du kontaktar tekniska enheten.

Renhållningsavgift
Avgiften för permanent- och fritidshus består av en fast avgift och en rörlig avgift avseende tömningar. Priset varierar även beroende på kärlstorleken. Det är skilda priser för brännbara sopor samt komposterbara sopor. Priserna finns i renhållningstaxan som du kan läsa mer om under relaterade dokument till höger här på sidan.

Nyanslutning
Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala renhållningsabonnemanget ska du anmäla det till tekniska enheten i god tid innan du börjar nyttja din fastighet så vi hinner beställa ny tunna/tunnor till dig samt meddela entreprenören.

Fakturering
Renhållningsavgifterna debiteras 4 gånger per år. Fakturering sker tillsammans med va-debiteringen.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.